Nederland ICT introduceert AVG-certificaat voor verwerkers

Brancheorganisatie Nederland ICT heeft een certificaat bedacht waarmee bedrijven die informatie verwerken, kunnen aantonen dat ze voldoen aan de AVG.

Alle bedrijven die in Nederland persoonsgegevens verwerken kunnen aan de slag om het certificaat te behalen. De eerste bedrijven zijn inmiddels bijna gecertificeerd. Als dat proces achter de rug is, mogen de bedrijven het Data Pro Certificate uitdragen.

“Met het Data Pro Certificate laat een verwerker zien dat hij zich aan de Data Pro Code en de AVG houdt”, stelt Nederland ICT. “Dit wordt door een externe auditor getoetst en in het Data Pro Certificate register vastgelegd. Dit register is door iedereen te raadplegen.”

Overigens moet de Autoriteit Persoonsgegevens de gedragscode die hoort bij het Data Pro Certificate nog wel goedkeuren.

Los van het Data Pro Certificate van Nederland ICT is de brancheorganisatie van IT-auditors, NOREA, ook bezig om een AVG-Privacy Control Framework goedgekeurd te krijgen. Dit moet het eenvoudiger maken voor gekwalificeerde IT-auditors (RE) om te controleren of een organisatie of een proces wel aan de AVG-regels voldoet.