De AVG 1 jaar later: ‘een draak van een wet’

Een draak van een wet, dat is kort samengevat de mening van de meeste Nederlanders van de vorig jaar ingevoerde privacywet AVG.

Een jaar na de inwerkingtreding van de Europese privacyrichtlijn zijn de ervaringen niet bepaald positief. Iets meer dan de helft van de professionals ziet geen grote voordelen in de invoering van de AVG. De helft van de ondervraagden noemt het ‘een draak van een wet’ mede omdat de invoering ervan veel meer tijd kostte dan gedacht.

De AVG heeft veel organisaties heel veel werk en geld gekost. Vooral het opstellen van verwerkersovereenkomsten (51%), het aanstellen en scholen van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en het volgen van cursussen (beide 35%) hebben tijd en geld gekost, blijkt uit volgens Rendement uit een onderzoek uitgevoerd door Motivaction.

Bij grote organisaties met meer dan 500 werknemers lopen de kosten op tot 20.000 euro. Ruim een kwart van de ondervraagden geeft aan dat de organisatie 2.000 euro of minder heeft uitgegeven aan de invoering van de AVG. Bij een derde van de organisaties met minder dan 50 werknemers liggen de kosten lager dan 1.000 euro.

Toch is nog altijd veel onduidelijk over de inhoud van de wet. Zeker zes op de tien (62%) professionals weet wat hij moet doen als zich een AVG-gerelateerde kwestie voordoet. Maar wanneer datalekken moeten worden gemeld, is dan weer niet voor iedereen duidelijk.