Politie krijgt ruimere digitale opsporingsbevoegdheden

Politie en justitie krijgen morgen ruimere bevoegdheden als het gaat om digitale opsporing. Op 1 maart 2019 treedt de nieuwe wet Computercriminaliteit III in werking.

Een belangrijke vernieuwing in de wet is de bevoegdheid om ‘terug te hacken’. Politie en justitie kunnen heimelijk en op afstand computers binnengaan voor de opsporing van ernstige delicten, zoals kinderpornografie, drugshandel of liquidaties. Het maakt daarbij overigens niet uit of het gaat om een pc, server of telefoon.

Opsporingsambtenaren mogen vervolgens gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren, maar ook communicatie aftappen. Deze nieuwe bevoegdheid moet het voor criminelen lastiger om zich op internet te verschuilen.

Malafide verkopers

Met de wet wordt het ook mogelijk om malafide verkopers die op internet herhaaldelijk goederen of diensten te koop aanbieden, maar niet leveren, strafrechtelijk te vervolgen. Daarnaast wordt het juridisch mogelijk om ‘lokpubers’ in te zetten om de opsporing en vervolging van ‘groomers’ makkelijker te maken.

En tot slot wordt heling van computergegevens als zelfstandig delict strafbaar. Daarmee kan iemand worden aangepakt die over gegevens van anderen beschikt, ook als niet bewezen kan worden dat hij zelf die gegevens heeft overgenomen.