‘Benelux is kwetsbare Europese regio voor cyberaanvallen’

De Benelux is een van de kwetsbaarste regio’s in Europa als het gaat om cyberaanvallen. Vooral het ontbreken van cybersecurity-beleid en de bereidheid om losgeld aan criminelen te betalen, dragen daar aan bij.

Dat blijkt uit de recente Risk:Value 2018-studie van NTT Security. Bijna een derde (31%) van de 1.800 ondervraagde bedrijven is niet goed voorbereid op een cyberaanval. “Het onderzoek toont duidelijk aan dat bedrijfsleiders zich onvoldoende focussen op deze bedreiging, die nochtans dezelfde aandacht verdient als bijvoorbeeld de economische turbulentie en de onzekere politieke situatie”, aldus NTT Security.

Bedrijven in de Benelux hebben minder vaak een beleid op het gebied van informatiebeveiliging, stellen de onderzoekers. In de Benelux zou 45% van de bedrijven een dergelijk beleid hebben. Internationaal ligt dat 12% hoger. Er lijkt bovendien een verband te bestaan tussen het hebben van beleid voor informatiebeveiliging en het deel van het IT-budget dat wordt vrijgemaakt voor security. Bedrijven met cybersecurity-beleid spenderen 12% meer van hun IT-budget aan security, dan organisaties zonder beleid.

De retail is de minst voorbereide sector, gevolgd door de transport/distributiesector, de groothandel en de dienstverlenende sector.

Tot slot zegt ongeveer een op de drie bedrijven in België, Nederland en Luxemburg bereid te zijn losgeld te betalen, als ze het slachtoffer worden van ransomware. Volgens Richard Thurston, Global Market Insights Manager bij NTT Security, is het dan ook hoog tijd om meer aan preventie te doen, in plaats van ‘genezing’.