Het regent privacyklachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bijna 10.000 mensen hebben het afgelopen halfjaar een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het aantal klachten is fors meer dan werd verwacht. Er werd rekening gehouden dat de AP jaarlijks tot 12.000 klachten kon verwachten. Dat de AP in een half jaar al 10.000 klachten heeft ontvangen, duidt erop dat ze op jaarbasis meer klachten kunnen verwachten, schrijft NRC.

De meeste klachten (32%) gaan over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen inzage in hun gegevens als ze daarom vragen of ondervinden drempels als zij persoonsgegevens verwijderd willen hebben.

“Het aantal klachten dat is ingediend, is een reden tot zorg”, reageert Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP. “Er moet nog veel gebeuren bij organisaties.”

Zakelijke dienstverleners, de IT-sector en de overheid komen er het slechtst vanaf. Op de voet gevolgd door de financiële instellingen en zorginstellingen, concludeert de autoriteit.

Mensen klagen ook vaak (15%) bij de AP wanneer meer gegevens worden uitgevraagd dan noodzakelijk, bijvoorbeeld het BSN bij het aanmaken van een account. Daarnaast gaan veel klachten (12%) over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden terwijl mensen dit niet weten of willen.