Kleinere bedrijven zijn minder goed beveiligd dan grote bedrijven

Vooral het MKB en thuisgebruikers moeten meer doen om zich goed te beschermen tegen online risico’s. Bedrijven uit het MKB blijken minder vaak cyberveiligheidsmaatregelen te treffen dan grote bedrijven, zoals encryptie bij het versturen en opslaan van data en tweestaps-verificatie.

Thuisgebruikers blijken regelmatig nalatig in het installeren van updates. Daarnaast zijn er veel verouderde smartphones en tablets in omloop waarvan de software niet meer wordt ondersteund en kwetsbaarheden dus niet meer worden gerepareerd.

Dat staat in het Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018 (pdf) van het Centraal Planbureau. Het valt op dat in 2017 een lichte toename van het aantal (thuisgebruikers) slachtoffers van cybercriminaliteit is opgetreden.

Aangifte

Een ander opmerkelijk resultaat is dat lang niet alle bedrijven aangifte bij de politie doen van security-incidenten. Hoewel 21% van de bedrijven zegt dat er in 2016 een veiligheidsincident is opgetreden door een aanval van buiten, heeft slechts 2% aangifte gedaan.

Schade

Toch leveren security-incidenten flinke economische schade op. En die bestaat niet alleen uit de herstelkosten, aldus het CPB. “De uitgaven aan diensten van cyberveiligheidsbedrijven zijn in feite ook economische schade; dat geld had anders productief besteed kunnen worden. Deze kosten zijn omvangrijk: de wereldwijde markt voor cyberveiligheid wordt geschat op 114 miljard dollar.”

Tot slot constateren de onderzoekers dat de technische drempel tot het plegen van cybercriminaliteit steeds lager wordt. Het is daarom te verwachten dat cybercriminaliteit de komende jaren verder zal groeien.