Autoriteit Persoonsgegevens deelt eerste AVG-boete uit

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een eerste dwangsom opgelegd en ingevorderd voor het overtreden van de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het gaat om een bedrag van 48.000 euro dat is opgelegd aan Theodoor Gilissen Bankiers (TGB). De bank gaf in 2016 geen gehoor aan een verzoek van een klant om inzage in zijn persoonsgegevens. Het weigeren van een inzageverzoek is in strijd met de privacywetgeving, stelt de AP.

Eind 2017 legde de AP de bank hiervoor een last onder dwangsom op van 12.000 euro voor elke week dat de bank niet volledig voldeed aan het inzageverzoek, met een maximum van 60.000 euro. Omdat de bank na twee maanden nog steeds niet volledig voldeed aan het verzoek om inzage, heeft de AP een dwangsom van 48.000 euro ingevorderd.

Overigens heeft de klant uiteindelijk wel inzage gekregen in zijn persoonsgegevens.

TGB heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de ingevorderde last en is in beroep gegaan tegen het besluit van de AP op dit bezwaar.