‘Aantal doelgerichte cyberaanvallen is in 1 jaar verdubbeld’

Het gemiddelde aantal doelgerichte cyberaanvallen per organisatie is dit jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dit komt vooral door een toename van het aantal ransomware- en DDoS-aanvallen.

In januari van 2017 werden er nog 106 doelgerichte cyberaanvallen geteld. In januari van dit jaar waren dat er maar liefst 223. Toch lukt het bedrijven beter om aanvallen te detecteren en te blokkeren ondanks de toename van het aantal bedreigingen. Volgens een onderzoek van Accenture zijn de bedreigingsmaatregelen in Nederland zelfs effectiever dan in de rest van de wereld. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat er in Nederland relatief veel wordt geïnvesteerd in Internet of Things (IoT), wachtwoordloze authenticatie, managed security services, threat hunting en security intelligence platforms.

Het onderzoek, dat in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvond, was gericht op aanvallen met de potentie om netwerken binnen te dringen en schade aan te richten, of om waardevolle gegevens te ontvreemden en processen te ontregelen. Ondanks de toegenomen dreiging van ransomwareaanvallen bleek uit het onderzoek dat organisaties zich er steeds beter tegen wapenen.

“Uit het onderzoek blijkt dat organisaties succesvoller zijn in het voorkomen van hackpogingen, diefstal of datalekken”, zegt Floris van den Dool, Managing Director Accenture Security. “Het lukt organisaties, zeker in Nederland, beter om cyberaanvallen af te slaan. Tegelijkertijd is er nog veel werk te doen. Om het aantal succesvolle aanvallen verder terug te dringen met doelgerichte, proactieve en geavanceerde oplossingen, moeten organisaties slimme investeringen in security prioriteit geven.”

Hoewel externe incidenten een serieuze bedreiging vormen, toont het onderzoek aan dat de interne risico’s niet genegeerd mogen worden. Twee van de drie meest voorkomende en impactvolle cyberaanvallen zijn aanvallen van binnenuit of betreffen informatie die onbedoeld gedeeld wordt. In Nederland komt deze laatste variant relatief vaker voor en ook de impact is groter dan in de rest van de wereld.

Het volledige onderzoek van Accenture is hier te lezen (pdf).