Veel toezichthouders nog niet klaar voor GDPR

Niet alleen veel bedrijven en organisaties zijn niet op tijd klaar voor de Europese privacyrichtlijn GDPR. Ook veel toezichthouders gaan de deadline van 25 mei niet halen, blijkt uit een rondgang van persbureau Reuters.

Maar liefst 17 van 24 nationale toezichthouders zegt niet op tijd klaar te zullen zijn voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR).

Het persbureau stuurde een lijst met vier vragen naar alle nationale toezichthouders, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. 18 van hen stuurde de ingevulde enquête terug, plus nog eens 6 databeveiligers van de in totaal 16 Duitse deelstaten.

Slechts 5 instanties gaven aan klaar te zullen zijn voor de handhaving van de nieuwe datawetgeving. 17 organisaties zeiden over onvoldoende budget te beschikken of nog niet de nationale wetgeving klaar te hebben voor de GDPR.

Het is onbekend of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens de vragenlijst heeft ingevuld. Onlangs zei Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, nog tegen Channelconnect dat hij de ‘datum van 25 mei met vertrouwen tegemoet ziet’.