NEN start werkgroep voor standaarden bij beveiliging van Internet of Things

De Nederlandse standaardenorganisatie NEN heeft een werkgroep opgericht die moet toezien op standaardisatie van de beveiliging van Internet of Things (IoT). Volgens NEN zorgt de populariteit van IoT voor risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Al in de ontwerpfase van een systeem moet rekening worden gehouden met eventuele gevaren. Dit kan het beste door afspraken te maken en die vast te leggen in standaarden, stelt NEN.

Daarom is er nu de werkgroep IoT Security en Privacy. Deze werkgroep stelt experts en belanghebbenden in staat om invloed uit te oefenen op het ontwikkelen van standaarden. Op dit moment worden er internationale standaarden ontwikkeld in verschillende standaardisatiegroepen. Dat gebeurt zowel op Europees als mondiaal niveau. Er wordt gewerkt in deze deelgebieden:

  • Cybersecurity en Data Protection
  • Internet of Things en gerelateerde technologieën
  • Security Control en Services

Op dit moment wordt aan de volgende thema’s gewerkt:

  • Product security
  • Richtlijn voor security en privacy in IoT
  • IoT-betrouwbaarheid

Wie als expert of belanghebbende wil meepraten over het ontwikkelen van normen rond IoT kan lid worden van normcommissie Informatiebeveiliging, Cyber Security en Privacy of van de normcommissie Internet of Things.