Omstreden Wiv is van kracht geworden

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is blij dat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) eindelijk van kracht is geworden. Gisteren op 1 mei was het zo ver, ondanks felle protesten/.

De Wiv 2017 heeft de Wiv uit 2002 op veel punten vernieuwd. “Hij geeft de diensten modernere bevoegdheden en er zijn nieuwe waarborgen toegevoegd die erop toezien dat de wet goed wordt nageleefd en persoonsgegevens in het digitale tijdperk worden beschermd”, aldus de dienst.

Zo bevat de nieuwe wet striktere termijnen voor het bewaren van gegevens en er komt een onafhankelijke toezichthouder (Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden) bij die vooraf toetst of de inzet van een bijzonder inlichtingenmiddel rechtmatig is.

Burgerrechterganisatie Bits of Freedom (BOF) heeft al aangekondigd naar de rechter te stappen, omdat de wet te snel wordt ingevoerd en er nog wetswijzigingen op komst zijn. Volgens BOF is de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in strijd met de grondrechten, zoals het recht op privacy, die burgers in Nederland beschermen.

Wijzigingen

In reactie op het referendum heeft het kabinet een aantal wetswijzigingen voorgesteld. “Tegelijkertijd heeft het kabinet besloten de wet per 1 mei in werking te laten treden, voordat de Tweede en Eerste Kamer zich over deze wijzigingen heeft kunnen uitspreken. Dat betekent dat er ook geen wijzigingen aangebracht kunnen worden die de wet in overeenstemming brengen met de grondrechten. Dat terwijl de inbreuk op die grondrechten wel per 1 mei start.”

Bits of Freedom wordt in het protest gesteund door Privacy First, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Free Press Unlimited, Greenpeace International, Waag Society, BIT, Voys, Speakup en het Platform Bescherming Burgerrechten.

Ontstaan

De nieuwe Wiv is tot stand gekomen als aanbeveling in het eindrapport van de commissie-Dessens die in 2013 de oude Wiv evalueerde. De conclusie was toen dat er een nieuwe wet moest komen die de AIVD de juiste handvatten zou geven om Nederland ook in deze digitale tijd veilig te houden.