Toegang tot zakelijke clouddienst wordt ‘geconsumentiseerd’

Steeds meer IT-managers overwegen om authenticatiemethoden die in de consumentenwereld worden toegepast, ook te gebruiken voor de toegang tot zakelijke applicaties.

Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de Identity and Access Management Index 2018 van Gemalto. Uit onderzoek onder meer dan 1000 IT-beslissers blijkt dat 54% gelooft dat de authenticatiemethoden die ze in hun bedrijven implementeren niet zo goed zijn in vergelijking met die op populaire sites zoals Amazon en Facebook.

De toename van cloudapplicaties en het gebruik van een grote hoeveelheid apparaten binnen bedrijven, heeft ertoe geleid dat bijna tweederde van de IT-managers toegeeft dat hun beveiligingsteams overwegen om toegang tot clouddiensten op consumentenniveau in te voeren.

Wel blijft bij 92% van de IT-managers bezorgd over werknemers die persoonlijke inloggegevens voor hun werk hergebruiken. Dit komt omdat 61% toegeeft dat ze nog steeds geen tweefactorauthenticatie implementeren om toegang tot hun netwerk mogelijk te maken, waardoor ze mogelijk kwetsbaar worden voor cybercriminelen.

Het hele Identity and Access Management Index-rapport is hier te downloaden (pdf).