‘Kwart van zzp’ers is niet goed beveiligd tegen cybercrime’

In de groeiende groep zzp’ers liggen nog voldoende kansen voor de verkoop van producten of diensten op het gebied van cybersecurity. Bijna een op de vier zzp’ers is slecht tot matig beveiligd tegen cybercrime.

Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door ZP Facts in samenwerking met kennisbemiddelaar HeadFirst en cyber security expert DutchSec.

De meeste zzp’ers die zelf zeggen goed beveiligd zijn, werken in de ICT-sector. Van hen zegt 9% slecht beveiligd te zijn en 19% is matig beveiligd. Van de zelfstandigen die niet in de ICT actief zijn, geven er meer aan dat ze slecht (13%) of matig (24%) beveiligd zijn tegen cybercrime.

Risico’s

Veel zzp’ers hebben een verhoogd risicoprofiel omdat ze bijvoorbeeld vaker gebruikmaken van openbare wifi-hotspots. Daarnaast sturen ze geregeld zakelijke documenten door naar hun privé e-mail en gebeurt het maken van back-ups onregelmatig.

Veel ondervraagden zijn zich wel bewust van de risico’s, zo blijkt uit het onderzoek. Ruim 55% van de zzp’ers maakt bijvoorbeeld gebruik van wachtwoordmanagers. Tweederde van de zzp’ers maakt gebruik van een VPN-verbinding. Toch is 8% helemaal niet bekend met het fenomeen VPN.

Als het gaat om two-factor authentication (2FA) is het beeld minder positief. Slecht 15% van de zzp’ers maakt gebruik van 2FA, terwijl 71% inhoudelijk bekend is met deze vorm van beveiliging.

Ondervraagden

Het onderzoek is uitgezet onder duizenden zelfstandig professionals waaraan 494 mensen hebben deelgenomen. Gemiddeld is de respondent 47,5 jaar oud en is een groot gedeelte (47%) werkzaam in de ICT en media. Daarnaast werkt bijna een derde (25%) in de zakelijke dienstverlenging. Het merendeel van de respondenten, namelijk 74%, werkt voornamelijk voor grote opdrachtgevers.