Ministerie van Justitie komt met GDPR-handleiding

Het ministerie van Justitie en Veiligheid publiceert binnenkort een uitgebreide ‘Handleiding AVG’ voor bedrijven, overheden en organisaties die persoonsgegevens verwerken.

De handleiding moet de overgang van de Wet bescherming persoonsgegevens naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) soepel laten verlopen. Dat heeft het ministerie zelf aangekondigd. Het is niet bekend wanneer de handleiding precies klaar is.
Overigens bestaat er sinds 2006 ook al zo’n handleiding voor de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Deze week is de Uitvoeringswet die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming is ingediend aan de Tweede Kamer. De wet regelt de uitvoering van de GDPR die op 25 mei 2018 in werking treedt. Op hetzelfde tijdstip zal de Uitvoeringswet in werking moeten treden. De huidige Wet bescherming persoongegevens (Wbp) zal dan worden ingetrokken.

Het ministerie meldt er overigens bij dat de GDPR beleidsneutraal is en dat EU-lidstaten dus ruimte hebben voor nationale keuzes. Zo kunnen de bestaande regels die gelden op grond van de Wbp, zoveel mogelijk ongewijzigd worden overgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals gegevens over geloof, over gezondheid of over etnische afkomst.

Dit is niet alleen gewenst vanwege de regelgeving, maar het laat ook de overgang van de oude naar de nieuwe situatie soepel verlopen, aldus de overheid. Hoe kleiner de verschillen tussen de bestaande Wbp en de komende GDPR, des te makkelijker de overgang.