Nieuw kabinet stelt miljoenen beschikbaar voor cybersecurity

Het nieuwe kabinet gaat tientallen miljoenen euro’s investeren in cybersecurity, cyberdefensie en het veiliger maken van IoT-apparaten.

Bij de presentatie van de Miljoenennota werd al aangekondigd dat er structureel 26 miljoen euro extra vrij zou worden gemaakt voor de bestrijding van cybercriminaliteit en het versterken van de security. Daar gaat het nieuwe kabinet jaarlijks nog eens tientallen miljoen euro’s extra in investeren.

Dat staat in het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst dat dinsdag werd gepresenteerd door de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

In het document staat dat er structureel 95 miljoen euro wordt gereserveerd voor cybersecurity. De middelen worden onder andere ingezet voor de uitbreiding van personele capaciteit en ICT-voorzieningen en verdeeld over de ministeries van Veiligheid en Justitie (NCTV), Defensie (MIVD), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (AIVD), Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.

Uit de financiële toelichting blijkt dat de investeringen in ieder geval na 2018 fors omhoog gaan.

IoT-standaard

De regeringspartijen willen streven naar een standaard voor Internet-of-Things-apparaten, het stimuleren van bedrijven om veiliger software te maken via softwareaansprakelijkheid, en het versterken van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als aanspreekpunt van Computer emergency response teams (CERT) van alle sectoren. Ook moet onderzoek naar cybersecurity gestimuleerd worden en worden voorlichtingscampagnes verbeterd.

Voor het onderzoek naar hackers door politie en justitie met behulp van hacksoftware, beter bekend als de Wet Computercriminaliteit III, komt 10 miljoen euro extra beschikbaar.

Het kabinet belooft slechts in specifieke zaken van betrouwbare bronnen hacksoftware aan te schaffen. De statistieken over het gebruik van hacksoftware worden jaarlijks openbaar gemaakt en bovendien wordt het gebruik van dergelijke software elke twee jaar geëvalueerd.