‘Topmanagement vaak onkundig van risico’s van cyberdreigingen’

'Topmanagement vaak onkundig van risico's van cyberdreigingen'

Bijna een derde (31 procent) van de IT-beslissers en bijna een kwart (22 procent) van de medewerkers van bedrijven in Nederland is van mening dat de CEO verantwoordelijk moet worden gehouden voor de gevolgen van belangrijke data-inbreuken. Tegelijkertijd geeft bijna een derde van de IT-beslissers aan dat ze niet alle belangrijke cyberaanvallen melden bij het senior management. Dit blijkt uit onderzoek van Vanson Bourne, uitgevoerd in opdracht van VMware.

Dit gebrek aan volledige openheid van zaken zorgt ervoor dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de prestaties van de organisatie geen volledig beeld hebben van de risico’s die cyberaanvallen met zich mee brengen. Deze conclusie wordt ondersteund door de uitkomsten van een onderzoek dat eerder dit jaar werd uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit, eveneens in opdracht van VMware. Daaruit kwam naar voren dat slechts 8 procent van de corporate leiders in de EMEA-regio cybersecurity als prioriteit voor de organisatie beschouwt. De potentiële impact van deze discrepantie is groot. Omdat de intensiteit van cyberaanvallen verder toeneemt, kunnen organisaties meer schade oplopen op het gebied van intellectueel eigendom, positionering en klantgegevens.

Organisaties worden steeds vaker bedreigd door serieuze cyberaanvallen. Bijna de helft (42%) van de Nederlandse organisaties verwacht de komende drie maanden in aanraking te komen met een dergelijke aanval. De digitale wereld waarin organisaties tegenwoordig zaken doen, wordt steeds complexer. Bestaande beveiligingsmethoden kunnen maar moeilijk bijblijven. Aanvallen die zich sneller ontwikkelen dan de verdediging worden door 41 procent van de IT-beslissers in Nederland gezien als de grootste kwetsbaarheid van de organisatie.

“De discrepantie tussen corporate leiders en IT-beslissers geeft duidelijk aan voor welke uitdagingen organisaties staan als het gaat om grenzen verleggen, transformeren en differentiëren en tegelijkertijd de organisatie beschermen tegen het steeds veranderende dreigingslandschap”, aldus Jeremy van Doorn, Director of Pre-sales bij de EMEA Network & Security Division van VMware. “Succesvolle organisaties zijn flexibel en kunnen snel reageren op omstandigheden in de markt, terwijl zij hun merk en het consumentenvertrouwen beschermen. Nu er steeds meer applicaties en gebruikersgegevens beschikbaar zijn op steeds meer applicaties en locaties dan ooit tevoren, gaan deze organisaties een stap verder dan de traditionele security-aanpak. Want die beschermt organisaties vandaag de dag niet afdoende meer.”

Enkele van de grootste kwetsbaarheden voor de beveiliging van organisaties zitten binnen de organisatie zelf. Bijna de helft (40 procent) van de Nederlandse IT-beslissers ziet medewerkers die onzorgvuldig en ongetraind omgaan met cybersecurity als de grootste security-uitdaging. Het onderzoek laat ook zien welke stappen medewerkers bereid zijn te nemen om hun productiviteit te vergroten. Zo gebruikt 19 procent van de medewerkers zijn persoonlijke device om toegang te krijgen tot bedrijfsdata en 21 procent zou tegen het beveiligingsbeleid van de organisatie ingaan als dit betekent dat zij hun werk beter kunnen uitvoeren.

Meer informatie: www.vmware.com/nl

(Marktonderzoekbureau Vanson Bourne heeft voor het onderzoek 1.700 IT-beslissers en 3.500 medewerkers van bedrijven met meer dan 1.000 werknemers ondervraagd in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Italië, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Rusland en het Midden-Oosten (Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten). De gesprekken hebben zowel telefonisch als online plaatsgevonden in maart 2016)