Zelfstandig McAfee gaat voor groei

Securityleverancier McAfee staat sinds begin april weer op eigen benen, na zes jaar onderdeel te zijn geweest van chipgigant Intel. In die periode heeft er een technologische en organisatorische kruisbestuiving plaatsgevonden, waarbij beide partijen op een aantal gebieden geprofiteerd hebben van elkaars expertise.

“Maar in een zo grote organisatie als Intel kwam de pure security-focus soms wel eens onder druk te staan,” zegt Radboud Beumer, Senior Regional Director Benelux bij McAfee. “Intel is een visionair op vele terreinen, maar bij de ontwikkeling van de ‘cloud-first’ strategie die voor McAfee prioriteit nummer één was, was er soms sprake van de wet van de remmende voorsprong. Het verzelfstandigde McAfee van – met als aandeelhouders TPG, Thoma Bravo (samen 51 procent) en Intel (49 procent) – presenteert zich nu als een van ’s-werelds grootste ‘pure-play’ cybersecuritybedrijf.

‘Together is power’
Onder het motto ‘Together is Power’ wil het nieuwe McAfee zijn toonaangevende ecosysteem, dat inmiddels rond veertig partners telt, verder uitbreiden om zo klanten in staat te stellen om cyber dreigingen nóg effectiever te detecteren en onschadelijk te maken.

mcafee
Radboud Beumer

“Partners worden steeds belangrijker,” zegt Beumer. “De steeds brutaler en geavanceerder wordende bedreigingen vragen om specialistische kennis, of het nu gaat om on-premise, cloud of managed security-omgevingen. Om schade te voorkomen of te beperken is snel reageren op en corrigeren van een aanval een absoluut vereiste. De gemiddelde ondernemer heeft noch de kennis noch de tijd om continu met beveiliging bezig te zijn. Partners zijn meer dan ooit nodig om de ‘kroonjuwelen’ van een organisatie, data, te beschermen, de juiste analytics erop los te laten en vervolgens policies, acties en maatregelen te geautomatiseerd te orchestreren.”

Groei met nieuwe mensen
“Een volledige focus op security én samenwerking met andere partijen zijn nodig om een zo stevig mogelijke grip te krijgen op de schadelijke activiteiten van cybercriminelen,” meent Beumer. “McAfee is klaar om de groeikansen in de markt voor cybersecurity met beide handen aan te grijpen. Als zelfstandig bedrijf met een heldere doelstelling beschikken we nu ook over de flexibiliteit en veerkracht om mensen, technologie en organisaties met elkaar in lijn te brengen. Dat slaat aan in de markt, we groeien met name ook in de corporate markt, en daarvoor trekken we dan ook nieuwe collega’s én channelpartners aan. Ons partnerprogramma ontwikkelt zich nu ook in de richting van cloudoplossingen, zoals met pervasive data protection. Security moet lopen vanaf de endpoints tot en met de core cloud. Daarbij speelt CASB, wat staat voor Cloud Access Security Broker, een groeiende rol. CASB is een software tool of service die fungeert tussen de on-premise infrastructuur van een organisatie en die van een cloud provider. CASB stelt de organisatie in staat om de regels van zijn security policies ook buiten de eigen infrastructuur af te dwingen.”

GDPR
“Het werkveld van security breidt zich steeds verder uit,” vervolgt Beumer. “De complexiteit van de materie maakt dat geen enkele partij nog in staat is om in zijn eentje een volledig sluitende oplossing neer te zetten. Dat kan alleen via strategische samenwerkingsplatforms. Neem de volgend jaar mei van kracht wordende nieuwe Europese privacybeschermingswetgeving GDPR als voorbeeld. Om hieraan te kunnen voldoen moeten organisaties hun beveiliging naar een hoger plan brengen. Naast flinke aanpassingen in processen en procedures gaat techniek een belangrijke rol spelen bij het opschalen van capabilities door automation. Bedenk daarbij dat compliancy niet betekent dat je ook honderd procent veilig bent. Het is voor partners meer dan ooit cruciaal om te denken vanuit de situatie en de uitdagingen van de klant en op basis daarvan adviserend op te treden inzake techniek- en procesverbetering. Daarbij is het prettig om te weten dat de nieuwe oplossingen en consumptiemodellen van McAfee niet alleen voor een hogere veiligheid zorgen, maar tevens leiden tot een lagere ROI. Een betere uitgangspositie is nauwelijks denkbaar,” zo besluit Beumer het gesprek.

Save the date!
Wie op de hoogte wil blijven van de allerlaatste ontwikkelingen en nieuws van en rondom McAfee moet 28 en 29 november a.s. alvast in de agenda noteren. Dan vindt namelijk het McAfee EMEA ‘MPOWER’ event plaats in de Passengers Terminal Amsterdam (PTA) aan het IJ in Amsterdam. Het event is bedoeld voor zowel channelpartners (28-11) als (grotere) eindklanten (29-11). Op het programma onder meer een strategie-update door CEO Chris Young en ruim aandacht voor de ontwikkelingen rondom Open DXL. Meer informatie volgt, o.a. op de website van McAfee, http://mpower.mcafee.com/