Waarom CompLions-GRC kiest voor Azure en Ingram

De sterke 3-eenheid

CompLions-GRC is vorig jaar meerdere keren met GRCcontrol in ChannelConnect genoemd als de aanbieder van GRC (Governance, Risk en Compliancy) tooling voor zowel grote ondernemingen als organisaties uit het mkb. Mede door de AVG heeft het bedrijf in 2018 een forse groei doorgemaakt. Dat, en de ambities, nopen tot verdere professionalisering. Daarom is ervoor gekozen GRCcontrol ook in Azure onder te brengen. Daarbij wordt samengewerkt met Ingram Micro en Microsoft.

CEO Frans Broekhof vertelt wat er bij CompLions-GRC voor de komende periode op de rol staat, maar begint met een terugblik. “We hebben afgelopen jaar een stormachtig groei doorgemaakt. Het partnerkanaal is uitgebreid en we hebben met diverse grote internationaal opererende organisaties, zoals KPMG, Ordina en Fujitsu overeenkomsten gesloten. Daardoor hebben we onze footprint in de markt aanzienlijk verstevigd.” De GRCcontrol-tooling is altijd gebaseerd geweest op een softwarematige oplossing. Die kan als on-premise of als clouddienst worden afgenomen.

Frans Broekhof

Broekhof: “We zien dat de vraag naar ons cloudaanbod het afgelopen jaar sterk is gegroeid. Alles wijst erop dat die groei dit jaar verder zal versnellen. Dat komt omdat we, met de partners, een goede positie hebben weten te veroveren tussen een aantal oplossingen voor de bovenkant van de markt en methoden die eigenlijk nog steeds gebaseerd zijn op het invullen van excelsheets.”

Ondernemers en instellingen die nog steeds met spreadsheets werken krijgen, mede door de AVG/GDPR, door dat die werkwijze achterhaalt en totaal niet efficiënt is. Op zoek naar een betere oplossing komen ze steeds vaker CompLions-GRC tegen en zijn dan snel overtuigd van met name de SaaS-oplossing die eigentijds en flexibel is.

Samenwerking met Ingram-Micro

“Om de groei te kunnen faciliteren en om het portfolio te kunnen uitbreiden zijn we vorig jaar op zoek gegaan naar een andere manier om de tooling aan te bieden”, zegt Broekhof. “We hebben besloten onze dienst via Azure, de clouddienst van Microsoft, aan te gaan bieden. Dat doen we op basis van nauwe samenwerking met Ingram Micro.” Eric Segers, VP van Ingram Micro Benelux, vertelt over die samenwerking allereerst dat het steeds vaker voorkomt dat bedrijven via Ingram Micro de stap naar de cloud zetten. “Bij ons zitten de experts die de klantbusiness kennen en voor de juiste begeleiding tijdens het traject kunnen zorgen.” Maar het gaat om meer dan alleen een migratie naar Azure. “We zijn als distributeur altijd geïnteresseerd in het vergroten van ons portfolio met diensten waar de markt behoefte aan heeft. GRCcontrol van CompLions-GRC is daar een goed voorbeeld van. Broekhof en ik voorzien dat met name MSP’s deze dienst heel goed in de markt kunnen zetten naar bestaande klanten en om er nieuwe mee te werven.” Certificering, privacy en informationsecurity zijn cruciaal voor de business van MSP’s. Tegelijkertijd zijn dit complexe en intensieve trajecten die jaarlijks terugkomen. Met GRCcontrol kunnen MSP’s een unieke dienstverlening bieden naar hun klanten en zelf tevens een grote kosten- en efficiencyslag realiseren.”

Buitenlandse groei

Jan Depping

Broekhof: “De professionaliteit van Ingram Micro was voor ons belangrijk, net als de mogelijkheid in hun portfolio te worden opgenomen. Wat daar nog bij hoort is dat Ingram Micro een global player is. Sinds afgelopen zomer zien we een serieuze toename van leads uit de buurlanden. Dan is het gewoon noodzakelijk dat we werken met een grotere distributeur met een internationale footprint.”

Door via Ingram Micro bij de MSP’s bekender te worden zal ook de vraag toenemen naar API’s die met de GRC Control-tooling kan communiceren. “We hebben inmiddels de eerste cases voorbij zien komen dat MSP’s op die manier onze tool willen benaderen”, zegt Broekhof. “Ze willen er meer aan toevoegen en er meer uithalen. Dit biedt MSP’s de mogelijkheid hun eigen klanten pasklare geïntegreerde oplossingen te bieden (one stop shopping) waarbij ze weten dat onze dienst op een absoluut robuust en veilig platform staat.”

‘Wij zijn nu op het punt aanbeland dat je kunt spreken van meerdere win-winsituaties’

Azure platform als basis

Over dat laatste heeft Jan Depping, partner technology strategist bij Azure, uitleg gegeven. “Wat CompLions-GRC aanbiedt is een dienst die voor de gebruikers cruciaal is. Dat is ook de reden waarom je bij dit soort afnemers vaker dan elders ziet dat ze applicaties nog lokaal draaien in plaats vanuit de cloud. Gewoon omdat de eindklanten vaak verplicht zijn eisen te stellen aan de omgeving van waaruit de dienst wordt aangeboden. Dan zijn ze gevoelsmatig honderd procent in control. Het punt is echter dat ze dan steeds meer moeten investeren in een IT-platform met alles wat daar bij komt kijken, om bij te blijven terwijl dat niet de core business is.” Door de dienst nu vanuit Azure aan te bieden maakt CompLions-GRC het voor alle afnemers mogelijk op de gebruikelijke manier te blijven werken met de tooling, zonder dat ze daarbij omkijken hebben naar een eigen IT-omgeving die moet worden onderhouden. Depping: “Ze kunnen de overstap van een on-premiseapplicatie naar een SaaS-toepassing maken omdat Azure aan alle voorwaarden kan voldoen. We zijn voor de meeste verticals gecertificeerd en dat betekent dat gebruikers van CompLions-GRC niet alleen kunnen overstappen, ze mogen het ook.”

Data

“Daarnaast is het een stap vooruit voor zowel de eindklant als voor CompLions en dat komt door de manier waarop het onderhoud en de monitoring is geregeld”, voegt Depping daar nog aan toe. “Alles dat te maken heeft met het platform, dus ook volledige database-encryptie als in TDE (Transparant Data Encryption) en TLS/SSL, DDoS-preventie, load balancing en security, wordt 24/7/365 door Microsoft gedaan. De eindklanten hebben daar dus geen omkijken meer naar. Wat CompLions-GRC in combinatie met zijn partners doet is applicatiebeheer, wat natuurlijk echt de core business van het bedrijf is.” Op de vraag hoe het zit met de data, antwoordt hij dat elke klant een eigen database heeft. Waar die data staat bepaalt de eindgebruiker zelf. “Die mogelijkheid bieden we standaard aan, omdat klanten anders een applicatie gaan gebruiken zonder compliant te zijn.”

Win-win voor iedereen

Erik Segers

Broekhof blikt nog een keer terug op 2018 en naar de huidige situatie. “Wij zijn nu op het punt aanbeland dat je kunt spreken van niet één maar meerdere win-winsituaties. Wij kunnen ons volledig richten op de applicatieontwikkeling en beheer van GRCcontrol, de eind- gebruikers kunnen afstand nemen van de eigen hardware en bijhorende capex. Dat is al een win-win. Door de combinatie met Ingram Micro en Azure worden we de ideale oplossing voor MSP’s, zowel richting hun klanten als voor hun eigen omgeving. Die kunnen met CompLions-GRC meer en nieuwe business creëren en dat is ook weer een win-winsituatie.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 2]

Lees het artikel hier in PDF