ThreadStone: Bundeling door distributeurs is een interessante ontwikkeling

René van Etten, CEO van ThreadStone

ThreadStone heeft als leverancier van cloudgebaseerde security scanners voor netwerken en systemen haar marktbenadering afgelopen jaar aangepast en werkt nu samen met distributeurs DSD Europe en Portland. “Er zijn partners die een one-stop-shop willen voor hun software. Via Portland en DSD Europe komen we hieraan tegemoet”, zegt René van Etten.

De samenwerking met de distributeurs is volgens CEO René van Etten van ThreadStone een logische ontwikkeling. “We hebben doelstellingen als bedrijf, maar hoewel de omzet en het aantal nieuwe partners maandelijks stijgt, vonden we het tempo te laag. Uitbreiding van het partnernetwerk door samenwerking met distributeurs is daarom een bewuste, weloverwogen en logische keuze.” De keuze voor distributeurs viel op DSD Europe en Portland omdat daar volgens Van Etten direct sprake was van een goede match. Hoewel de samenwerking nog redelijk pril is, ziet ThreadStone de aantallen gebruikers van de ThreadScan toenemen. “We zien hier duidelijk het effect van een veel groter bereik en meer gerichte benadering”, zegt Van Etten. “Het aantal testaccounts neemt fors toe en wat belangrijker is, na de testfase zien we een betere conversie naar
betaalde accounts. Dit geeft aan dat er een goede vraag is vanuit eindgebruikers naar frequentere security-controles van netwerken en websites.”

Samenwerking

ThreadStone is zeer positief over het werken met distributeurs. Het is ook één van de partijen die in de GDPR-bundel, vier security-diensten voor het mkb tot circa 50 werkplekken, van Portland is opgenomen. Die bundeling is volgens van Etten een interessante ontwikkeling. “Wat je ziet is dat IT-resellers nu nog zelf vaak diensten koppelen om hun klanten van dienst te zijn. Dat kan werken, maar het is in de regel slecht schaalbaar en beheersbaar. Zowel partners als eind- gebruikers willen een overzichtelijke oplossing met een heldere facturatie en contractduur. Dat is eigenlijk alleen maar mogelijk als het vanaf de distributeur als bundel wordt aangeboden. Wat Portland
eigenlijk doet, is diensten die goed op elkaar aansluiten samenvoegen. Dat biedt de MSP partners de mogelijkheid het portfolio te verbreden en daarmee de omzet per klant te verbeteren.”

Ontwikkelingen 2017 en vooruitblik 2018

Dat ThreadStone positief is over het jaar 2017 spreekt voor zich. Security staat vaker bovenaan de agenda en de geschetste samenwerkingen werpen nu al vruchten af. Recent is het portfolio van ThreadStone ook uitgebreid met ThreadPhish. Met ThreadPhish worden periodieke phising campagnes volledig geautomatiseerd uitgevoerd onder de medewerkers van eindklanten. Hiermee wordt het bewustzijn onder de medewerkers vergroot en worden ze getraind om phising emails te herkennen. Gewoon on-the-job, tijdens het werk. Er zijn plannen voor verdere uitbreiding om aan de marktvragen te kunnen voldoen en zo de partners nog beter in staat te stellen hun klanten beter te beveiligen. Toch is er ook een punt voor 2018 waar Van Etten en zijn collega’s aandacht vragen. “We begrijpen de urgentie in de markt om GDPR compliant te zijn. Maar wat wij als leveranciers, IT-partners en eindgebruikers niet moeten denken is dat de rust na 25 mei 2018 terugkeert. Security blijft aandacht vragen en die mag niet verslappen.”

distributeurs

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 8-2017]

Lees het artikel hier in PDF