‘Geen onterechte subsidies voor The Hague Security Delta’

De subsidies die de gemeente Den Haag aan stichting The Hague Security Delta (HSD) heeft gegeven, zijn volgens de normen en regels verstrekt. Tot die conclusie komt het organisatie-adviesbureau Galan Groep uit Baarn, dat in opdracht van de gemeente onderzoek heeft gedaan naar HSD.

Aanleiding voor dat onderzoek was de publicatie van met name De Correspondent en Follow The Money over aanwijzingen dat HSD niet het onafhankelijke samenwerkingsplatform voor digitale veiligheid zou zijn dat het zelf zegt te zijn. Het zou een ‘ordinaire branchevereniging en lobbyclub zijn, die miljoenen aan gemeentelijke subsidies verslindt zonder waardevolle resultaten op te leveren’.

Maar nu blijken die subsidies wel netjes volgens de regels te zijn verleend. Ook staat de stichting staat open voor nieuwe toetreders en heeft de organisatie geen monopoliepositie bij subsidieaanvragen. Bovendien is HSD ‘sober doch netjes’ gehuisvest, meldt dagblad070.

Organisatievorm

De onderzoekers hebben wel enkele aanbevelingen voor The Hague Security Delta. Zo zou HSD de organisatievorm moeten aanpassen. “Nu de organisatie na circa vijf jaar in een volgende, meer volwassen fase terechtkomt, is een aanpassing van de governance-structuur die past bij de huidige fase gewenst. Het bestuur van de stichting HSD heeft daar al in het najaar van 2017 voornemens toe besproken en zal in 2018 deze voornemens concreet maken in een voorstel tot een Raad van Toezicht-model.” Ook wordt HSD zelf geadviseerd om scherper en helderder te communiceren.

Het onderzoek van de Galan Groep is gebaseerd op analyses van documenten, waaronder stukken uit het Raadsinformatiesysteem (RIS). Verder is er gesproken met interne en externe betrokkenen.