Eagle Eye Networks verwacht dat het merendeel van bewakingscamerabeelden binnen 3 jaar in de cloud staat

Tijdens het gesprek met Eagle Eye Networks valt de opmerking dat binnen drie jaar het merendeel van de videobeelden afkomstig van camerabewakingssystemen in de cloud staat. Die voorspelling van EMEA MD Rishi Lodhia zal de lezer die deze markt niet zo goed kent verbazen, anderen kan het aanzetten contact met Lodhia en zijn collega’s op te nemen.

 

Om te begrijpen hoe Lodhia tot die inschatting komt is het goed te weten dat achter Eagle Eye Networks meer dan tien jaar ervaring schuilgaat. Het kantoor in Amsterdam is tevens het hoofdkantoor voor de Europese activiteiten en bestaat in de huidige vorm anderhalf jaar. “Er zit een lang verhaal achter, want met de voorloper ben ik samen met mijn compagnon Tijmen Vos meer dan tien jaar geleden begonnen”, zegt Lodhia. “Dat bedrijf hebben we verkocht aan Panasonic, later weer teruggekocht en vervolgens zijn we met het Amerikaanse Eagle Eye Networks samengegaan. Nu zijn we een wereldwijde speler met bijna 200 werknemers verdeeld over Europa, de VS en Japan.”

Eagle Eye Networks staat voor een softwareplatform

Wat Eagle Eye Networks levert is in de woorden van Lodhia en marketing director Max van Riel iets anders dan videosurveillance-oplossingen. Van Riel: “Als mensen dat lezen denken ze aan camera’s, bekabeling en recorders; hardware dus. Dat is niet waar we ons mee bezighouden. Wat we wel doen is het leveren van een camera-agnostisch cloudbased platform, dat is primair software-as-a-service.” Eagle Eye is daarbij een open systeem, het Cloud Video Management Systeem (Cloud VMS) waarop camera’s worden aangesloten. De output daarvan wordt naar de cloud getransporteerd voor opslag, management en verdere bewerking. Van Riel: “Ons systeem kan overweg met meer dan 2.000 verschillende modellen camera’s van cameraleveranciers zoals Axis, Sony, Bosch, Panasonic, Hikvision, Dahua en nog vele anderen. Die worden gekoppeld aan een gateway. Dat is de enige hardware die we leveren; we noemen dat de bridge. De bridge zorgt voor lokale buffering, bandbreedtemanagement en veilig transport van de output naar de cloud.”

Herkenbare cloud subscription

Rishi Lodhia en Max van Riel

“De bridge kan met een extra converter ook met analoge camera’s overweg”, vult Lodhia aan. “Alles na de bridge is cloudbased. Dat betekent een groot aantal diensten en opties die de eindklant op maandbasis met zijn leverancier afrekent. De leverancier neemt op een zelfde pay-per-use-basis de dienst van ons af.” Eagle Eye Networks werkt met het herkenbare cloud-subscriptionmodel dat via resellers aan eindklanten wordt geleverd. “Rechtstreekse levering aan eindklanten komt bij ons niet voor, alles gaat via het kanaal.” “Dat bestaat op dit moment uit systeemintegrators en securityresellers, verduidelijkt Van Riel. “Onze ambitie is in 2019 het kanaal te vergroten door nieuwe partners te werven, waarbij we gericht kijken naar de lezers van ChannelConnect. Daar zit de groep die alles weet van IP en cloudmodellen. Dat is een perfecte match met wat Eagle Eye Networks levert.”

‘Wij zoeken cloud believers’

“We spraken al over Eagle Eye Networks als een platformleverancier. Wat we daarmee bedoelen”, zegt Lodhia, “kan ik illustreren met dit voorbeeld. Eagle Eye Networks Cloud VMS wordt ingezet bij bijvoorbeeld filialen van retail- en foodketens. Dat type eindklant wil uiteraard video vanuit surveillanceoogpunt, maar doet veel meer met die data. Er worden analytics op de beelden losgelaten om de bezoekersstromen te optimaliseren en de filiaalinrichting aan te passen. De beelden worden ook gebruikt om het personeel te trainen.”

Eagle Eye levert een cameraagnostisch cloud-based platform

Video is meer dan een eindproduct dat veilig moeten kunnen worden opgeslagen. Het is inmiddels een essentiële grondstof voor een data-driven bedrijfsvoering. De videodata kan op tal van manieren worden ontsloten en verrijkt, want de producten en diensten van Eagle Eye Networks maken gebruik van het restful-APIplatform. Die grondstof wordt dankzij de bridge veilig getransporteerd naar en opgeslagen in de cloud, verdeeld over meerdere datacenters. Alle hardware die daarbij wordt gebruikt is van Eagle Eye; dat is nodig om de kwaliteit te kunnen garanderen en vanwege compliancy-redenen.

De hardware wordt door Eagle Eye Networks 24/7 gemonitord en dat beslaat het traject van datacenter tot en met de bridge. Alles achter de bridge, de camera’s dus, vallen buiten de scope. Updates en patches worden centraal gepusht, daar heeft de eindklant of de reseller geen omkijken naar. De camera’s, waarvan bekend is dat het onderhoud daarvan complex kan zijn, vallen buiten de scope. Lodhia: “Maar dat wil zeker niet zeggen dat ze het zwakke punt van een installatie zijn. Het slimme van Eagle Eye is dat alles na de bridge eigenlijk een DMZ is. De devices kunnen alleen maar het signaal afgeven en verder niet met de bridge communiceren, laat staan met de rest van de infra of het netwerk. Op die manier is een notoir risico geëlimineerd.”

Eagle Eye Networks zoekt cloud believers

Eagle Eye Networks is een interessante dienst en zoals gezegd is men op zoek naar meer partners. Van Riel: “Wij zoeken cloud believers. Ondernemers die bekend zijn met clouddiensten en het portfolio willen uitbreiden. Hun rol is installatie en uitleg van de werking en – in overleg met de klant – beheer, waarvoor de reseller niet eens on-premise hoeft te zijn. De bridge die ze via ons aanschaffen is de enige eenmalige transactie, alle diensten zijn in abonnementsvorm. Wij bieden trouwens levenslange garantie op de appliance.”

Eagle Eye Networks biedt de cloud believers die reseller willen worden uiteraard training en ondersteuning en gaat desgewenst mee naar de eindklant voor introducties en demonstraties. Van Riel: “Het is voor de reseller en de eindklant een makkelijk te begrijpen dienst. Seeing is believing. Het is zo flexibel en schaalbaar als een clouddienst hoort te zijn. We kunnen het zelfs als een 30-dagendemo aanbieden om klanten over de streep te trekken.“

Binnen drie jaar

“Omdat het zo makkelijk is en het bedrijfsleven zo zeer op die flexibele oplossingen zit te wachten, denken we dat de grote doorbraak van cloud-based camerabewakingsplatformen er aan zit te komen”, geeft Lodhia nog mee. “Waarschijnlijk kijken we over drie jaar verbaasd terug dat de markt nog zolang videosurveillance als stand-alone-, al dan niet analoge, oplossing heeft gebruikt.”

‘Waarschijnlijk kijken we over drie jaar verbaasd terug’

Wie na het lezen van dit artikel meer wil weten over het cloud-based camerabewakingsplatform van Eagle Eye Networks: in maart wordt een nieuw partnerprogramma gelanceerd voor het Nederlandse kanaal. Geïnteresseerden kunnen nu al contact opnemen via  020 261 0460.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 2]

Lees het artikel hier in PDF