Connectis: In 2019 weer nieuwe mooie uitdagingen

Verder met partners richting Europa groeien is de ambitie

Connectis, de in Rotterdam gevestigde leverancier van oplossingen voor online identificatie, heeft ook in 2018 een succesvol jaar achter de rug. Het tien jaar oude bedrijf heeft zich inmiddels definitief gevestigd als dé online identitymanager van Nederland en heeft mede dankzij de recente ontwikkelingen de wind flink mee.

 

Het Connectis-platform neemt bedrijven die behoefte hebben aan een online identificatie en authenticatie veel werk uit handen. Alle gangbare aanbieders van inlogmiddelen kunnen worden aangesloten op de Connectis-infrastructuur. Via één verbinding met het platform van Connectis kunnen bedrijven hun klanten en gebruikers laten inloggen op hun online diensten met het inlogmiddel van hun keuze, zoals DigiD, eHerkenning, iDIN of Google.

Jeroen de Bruijn

Jeroen de Bruijn, commercieel directeur van Connectis: “Online identificatie wordt steeds belangrijker. Niet alleen zijn er regelmatig nieuwe toetreders, zoals het recent aangekondigde initiatief van Microsoft en Mastercard, ook de Nederlandse overheid maakt er steeds meer werk van”. De overheid maakt nu een stap voorwaarts door in de Wet Digitale Overheid het gebruik van het inlogmiddel eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) verplicht te stellen voor het inloggen op online diensten van overheidsorganisaties. Dit betekent dat veel bedrijven nog werk te verzetten hebben om hier klaar voor te zijn: alle overheidsorganisaties die online diensten aanbieden moeten ervoor zorgen dat het mogelijk wordt om in te loggen met EH3. Daarnaast zullen alle Nederlandse bedrijven ervoor moeten zorgen dat zij beschikken over EH3 om online zaken te regelen met landelijke en lokale overheden.

De Bruijn: “Daarnaast zien we initiatieven die gericht zijn op het zelf beheren van welke eigenschappen (attributen) een gebruiker deelt. Een voorbeeld hiervan is IRMA, wat staat voor: I Reveal My Attributes.” IRMA stelt gebruikers in staat om online, via de mobiele telefoon, bepaalde attributen te delen (“ouder dan 18”), maar ook om andere attributen juist niet te laten zien (naam of telefoonnummer). IRMA beschermt daarmee ook privacy van de gebruikers, een belangrijk thema gezien de AVG/GDPR-eisen. Deze privacybescherming zit ingebakken in het systeem, en wordt daarom ook ‘privacy by design’ genoemd. In de meeste recente nationale en Europese wetgeving wordt ‘privacy by design’ vereist voor nieuwe ICT-systemen.

Groeien met partners, ook buiten Nederland

De afgelopen jaren zijn de maatwerkoplossingen van Connectis geïntegreerd tot fl exibele SaaS-oplossing in de Connectis Identity Broker. Bij een SaaS-oplossing zorgt een centraal ingericht platform ervoor dat elke klant vanuit de cloud geleverd krijgt wat hij nodig heeft. In 2019 worden vanaf het eerste kwartaal nieuwe functionaliteiten van het SaaS-platform met een selecte groep partners en klanten getest. De nieuwe functionaliteiten zorgen onder meer voor een verdere versimpeling van de aansluitprocessen. Ook krijgen klanten in de loop van het jaar meer mogelijkheden voor configuratie.

De relatie tussen Connectis en de klant gaat steeds vaker via het partnerkanaal. Jeroen de Bruijn zegt hierover: “Partners worden steeds belangrijker. We ontwikkelen ons partnerprogramma in hoog tempo en hopen in 2019 tenminste vijftig procent van alle nieuwe aansluitingen op de Connectis Identity Broker via het partnerkanaal te realiseren. Dit jaar groeide het aantal aansluitingen via het partnerkanaal al met dertig procent, een teken dat de juiste weg ingeslagen is.” De ambities reiken nu ook verder dan Nederland. Samen met partners wordt over de grens gekeken en is Europa in het vizier. De ambitie is scherp gedefinieerd: Connecties wil de leidende leverancier van oplossingen voor online identificatie van Europa worden.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine, nummer 8]

Lees het artikel hier in PDF