Rondetafelgesprek over circulaire ICT bij ChannelConnect

Op de redactie van ChannelConnect vond woensdag 9 januari een rondetafelgesprek plaats over circulaire ICT, waarbij de nadruk lag op de kleine apparatuur zoals smartphones. Voor het gesprek waren vertegenwoordigers van Uneto-VNI (vanaf 15 januari Techniek Nederland), Nederland ICT, Flex IT Distribution, Forza Refurbished, Renewd – Dignitas Distribution, Fairphone, Tech Data en Ingram Micro aanwezig.

Er werd een levendige discussie gevoerd over tal van zaken. Een van de eerste onderwerpen was welke definitie je nu eigenlijk aan het begrip ‘circulaire ICT’ moet hangen. Vanzelfsprekend bracht Monique Lempers van Fairphone naar voren dat je al vanaf het ontwerp rekening moet houden met zowel het eenvoudig verlengen van de levensduur van apparatuur als ook een mogelijk hergebruik van materialen aan het einde van de levenscyclus. Stephan Derksen (Flex IT) merkte op dat alle sprekers aan tafel aan het evangeliseren zijn en ieder zijn eigen rol speelt in de hele keten.

Jeroen van der Tang (Nederland ICT) meende dat je het hele traject het beste in drie fases kunt opdelen: de ontwikkeling en productie (die veelal in het buitenland plaatsvindt en waar wij in Nederland dus weinig invloed op hebben), de gebruiksfase (waaronder dus ook refurbished valt om de levensduur te verlengen) en de fase waarin grondstoffen kunnen worden teruggewonnen voor hergebruik.

Ook kwam het keurmerk aan de orde dat binnenkort (waarschijnlijk februari 2019) geïntroduceerd zal worden voor refurbished smartphones, iets waar niet alleen Uneto-VNI zich hard voor heeft gemaakt maar ook partijen als Forza en Renewd. Opvallend was dat aan tafel werd uitgesproken dat Apple (van dit merk worden de meeste smartphones als refurbished aangeboden) niet betrokken is bij de totstandkoming van het keurmerk maar dat ze wél hebben bijgedragen door aanbevelingen te doen.

De deelnemers aan het rondetafelgesprek waren het er over eens dat we steeds meer zullen gaan toegroeien naar Hardware as a Service (HaaS) die de circulariteit ten goede zal komen.

In ChannelConnect 1, die op 15 februari bij de abonnees op de mat valt, zal een uitgebreid verslag komen van dit rondetafelgesprek. Maar in die editie is ook aandacht voor een tweede rondetafelgesprek dat vandaag plaatsvindt. Ook hier gaat het om circulaire ICT, maar dan zullen met name deelnemers aanschuiven die een licht kunnen laten schijnen op de circulariteit van netwerkapparatuur.

ChannelConnect-Rondetafel-Circulair-ICT-Mobiel-web
De deelnemers aan het rondetafelgesprek over circulaire ICT: Bram Wingens (Renewd), Monique Lempers (Fairphone), Stephan Derksen (Flex IT), Remco Nieuwenhuyse (Ingram Micro), Jan-Willem van Dijk (Forza), Suzette Oskam (Tech Data), Robert Schouten (Tech Data), Rob Wierenga (Uneto-VNI/Techniek Nederland) en Jeroen van der Tang (Nederland ICT). Helemaal rechts namens ChannelConnect René Frederick (journalist en gespreksleider) en Eric Luteijn.