Renewd reageert op faillissement Swoop

Toen in oktober bekend werd dat Swoop, aanbieder van refurbished iPhones, failliet was gegaan – hetgeen eerder dit jaar ook al gebeurde met Leapp – wilden wij graag een reactie van Bram Wingens, CEO en oprichter van Renewd. Deze hield echter de boot af. “Alles wat ik hierover zeg, kan altijd verkeerd worden uitgelegd.” Maar nu de ‘storm’ rond het faillissement een beetje is gaan liggen, blijkt Wingens wel bereid om met ChannelConnect te praten.

“Het is bijzonder betreurenswaardig dat het tot een faillissement is gekomen, vooral voor de medewerkers van Swoop”, begint Bram Wingens het gesprek. “Ook hoop ik dat de klanten van Swoop niet de dupe worden. Wat mij betreft is de garantieafhandeling een prioriteit voor de curator. Wellicht kunnen wij daar een rol in spelen.”

Wingens vervolgt: “Eerder ging Leapp ook al failliet. Het laat zien dat de markt voor refurbished smartphones en tablets niet makkelijk is. Het is erg kapitaalintensief. Je moet immers grote partijen inkopen. De apparaten dienen stuk voor stuk gecontroleerd te worden, er moeten onderdelen vervangen worden en er moet een nieuwe verpakking omheen. En wanneer een toestel ondanks alle goede zorgen toch defect raakt, heb je daar ook hoge kosten aan. Je hebt dus als bedrijf heel veel voor te financieren.”

Net als eerder bij Leapp lijkt ook Swoop ten onder gegaan te zijn aan financieringsproblemen. Spelen dergelijke problemen ook bij Renewd? “Nee, en ik zal je uitleggen waarom niet. Wij hebben vanaf het begin gekozen voor een ander distributiemodel. Zowel Leapp als Swoop kozen voor distributie via onder meer eigen winkels. In mijn ogen heeft dat de nodige nadelen: je hebt aan het begin van de maand hoge kosten voor de locaties, zowel in huur als in medewerkers, en dan heb je nog geen toestel verkocht. Zoiets is een forse aanslag op je cashflow. Bovendien geven wij geen enorme bedragen uit aan eindgebruikersmarketing. Wij investeren fors voordat een toestel wordt verkocht. Kwaliteit is onze marketing. Wij geloven in onze channelstrategie en concurreren niet met onze resellers.”

Maar ook de RMA (Return Merchandise Authorization) is uitzonderlijk laag en dat komt volgens Wingens door de gekozen strategie op het gebied van kwaliteit. “Wij zijn een samenwerking aangegaan met de Apple premium servicepartner Microfix. Deze controleert de toestellen die wij inkopen op 88 verschillende punten. Een belangrijke eis van ons is dat er uitsluitend originele Apple-onderdelen gebruikt mogen zijn. De toestellen die wij inkopen, voldoen daarnaast ook al aan de hoogste kwaliteitseisen.” Dat Renewd vertrouwen in de kwaliteit van de eigen producten heeft, blijkt wel uit het kosteloze ophalen en terugbrengen van defecte toestellen bij de klant thuis. “En daar wordt bijzonder weinig gebruik van gemaakt, juist omdat wij zo de focus op kwaliteit hebben.”

Maar impliceert hetgeen Wingens stelt dat er bij andere aanbieders minder focus op kwaliteit is? En dat dit wellicht heeft meegespeeld in de eerdergenoemde faillissementen? Wingens: “Ik kan niet spreken over en voor anderen. Wel mag ik constateren dat bij een onafhankelijke test van de Consumentenbond onze toestellen als beste uit de bus kwamen.”