Cisco en HPE domineren Nederlandse markt voor netwerkapparatuur

In de Nederlandse markt voor netwerkapparatuur – switches, routers, hardwarematige firewalls en Wi-Fi – is bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers bij ruim 80 procent van deze vestigingen netwerkapparatuur van Cisco te vinden. Daarmee is het bedrijf met voorsprong de fabrikant met de grootse penetratie in de zakelijke markt. Op ruime afstand volgt HPE met 34 procent van de bedrijfsvestigingen als de nummer twee fabrikant.

De plaatsen drie tot en met vijf worden ingenomen door Juniper, Dell en Aerohive met respectievelijk 9 en 6 procent van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen. Dit is de conclusie uit analyse van Computer Profile van 5000 interviews met IT verantwoordelijken van commerciële en publieke bedrijfsvestigingen.

Omdat één locatie apparatuur van meerdere fabrikanten in gebruik kan hebben tellen de penetratiecijfers zoals hier weergegeven niet op tot 100 procent. Hoewel Cisco binnen alle onderscheiden marktsegmenten de meest voorkomende fabrikant is van netwerkcomponenten zijn er toch ook duidelijk verschillen waarneembaar. Bij locaties van multinationals ligt de penetratie netwerkapparatuur van Cisco dik boven de 90 procent. In dit segment vallen locaties van bedrijven met een Gobal Fortune 500 ranking, een Forbes 2000 ranking of als er meer dan 2500 werknemers in Nederland actief zijn. In het publieke segment ligt het percentage sites met Cisco op 74. Bij medium sized businesses (locaties van bedrijven met 50 tot 250 medewerkers in Nederland) is de meeste ruimte voor partijen naast Cisco. In dit segment gebruikt 46 procent van de locaties apparatuur van HPE, Juniper is in gebruik bij 8 procent van de locaties en Dell bij 6 procent. Aerohive zien we met 8 procent het meeste terugkomen binnen medium sized businesses.

Switches
Naast het bovengeschetste totaalplaatje, waarin een viertal netwerkcomponenten bij elkaar wordt genomen, kan ook naar de afzonderlijke onderdelen worden gekeken. Kijkend naar de installed base voor switches, het totaal aantal in gebruik zijnde apparaten, dan blijkt bijna 60 procent Cisco label te dragen. Van alle switches wordt bijna 16 procent gevormd door de Switches van HPE. De branches waar Cisco in 2017 het grootste aandeel in de kent zijn is de transportsector.
De onderstaande percentages zijn gebaseerd locaties waar switches voorkomen. Hierbij is er gekeken welk merk switch minstens 1 keer voorkomt op een locatie en is er niet gekeken naar hoeveelheden van switches.

switches

Routers
Bij routers zijn de verschillende smaken die we tegenkomen meer beperkt. Circa 76 procent van de geïnventariseerde routers is afkomstig van Cisco. Ruim 12 procent van HPE. Het aandeel van Cisco op het gebeid van routers is het hoogst bij locaties in het segment groothandel en retail met ruim 88 procent van het totaal. HPE scoort boven gemiddeld binnen het publieke domein. Binnen deze sectoren overheid, onderwijs en gezondheidszorg heeft respectievelijk 24, 21 en 19 procent van het aantal routers een HPE label.
De afgelopen jaren lijkt HPE hun aandeel iets te vergroten. Het aandeel Cisco in de router installed base is over de laatste jaren relatief stabiel.

Hardware firewalls
Van de geïnventariseerde netwerkcomponenten komen we hardware matige firewalls het minst tegen. Van de componenten die we tegen komen is ruim een derde deel afkomstig van Cisco. Hier wordt de nummer twee positie met een aandeel van 14 procent ingenomen door Fortinet en pakt daarmee de 2e plaats af van Juniper ten opzichte van vorig jaar. Juniper sluit de top drie met een aandeel van 11 procent. Cisco kent haar hoogste aandelen in de installed base in de groothandel en retail (43 procent) en binnen de maakindustrie (41 procent). Fortinet scoort bovengemiddeld goed bij het onderwijs (31 procent).

WiFi
De laatste categorie die afzonderlijk kan worden bekeken is de markt voor wireless netwerk-apparatuur. Ook nu is Cisco de grootaandeelhouder. Circa 54 procent van de geïnventariseerde WiFi toepassingen is van Cisco. Het onderwijs is waar Cisco op dit gebied het minst scoort met een aandeel van circa 47 procent in het totaal, maar doet het binnen de maakindustrie met 64 procent het beste. HPE is overall de nummer twee met bijna 8 procent van de oplossingen. Zij kennen juist hun sterkste segmenten in de publieke sector. Bij de overheid betreft 11,8 procent van de WiFi apparatuur een HP oplossing en in de zorgsector is het ongeveer gelijk met 10 procent. Aerohive lijkt de laatste jaren aandeel te winnen. Ook bij Aruba Networks is een stijgende lijn te zien, ongeveer 7 procent van de geïnventariseerde WiFi toepassingen is van hen terwijl wij hen 4 jaar terug maar met 3 procent voor zagen komen.

Bron: www.computerprofile.com