Portland organiseert GDPR infosessies voor MSP’s

Portland Europe is als distributeur gespecialiseerd in software voor IT-dienstverleners. Alle software uit het portfolio is hierop afgestemd en/of ontwikkeld. Vaak zijn het volgens Portland Europe slimme alternatieven voor traditionele oplossingen in de markt.

Alle activiteiten en diensten van Portland zijn erop gericht de business van vendoren, resellers en hun eindklanten te boosten. Een voorbeeld daarvan is het adviseren en ondersteunen van MSP’s bij de voorbereiding op de GDPR, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt. Portland zal de komende maanden meerdere infosessies organiseren.

Tijdens die sessies wordt een wandeling gemaakt door een typische kantoorinfrastructuur, waarbij wordt benoemd welke verschillende security issues IT dienstverleners daar tegen kunnen komen. De bredere juridische context wordt belicht: Wat zijn de consequenties van de Europese General Data Protection Regulation en de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming specifiek voor IT-dienstverleners? Tenslotte wordt gekeken naar concrete oplossingen voor de problematiek zoals IT-assessments, network monitoring, endpoint protection en backup & disaster recovery.

Met het oog op GDPR en de kansen die dit biedt voor IT-dienstverleners, introduceert Portland een speciale GDPR Bundel waarmee MSP’s elke MKB-klant een basisoplossing kunnen bieden voor de belangrijkste vereisten die voortvloeien uit de regelgeving. Dit alles op eenvoudige en kostenvriendelijk wijze, aldus Portland

Wie geïnteresseerd is in het bijwonen van een infosessie of u meer informatie wil ontvangen over de GDPR bundel lijkt op www.portland.eu/agenda