Colofon

Het Internet of Things (IoT) Dossier is een productie van Sellair BV, uitgever van o.a. ChannelConnect, Distributeurs Dossier, Datacenter & Cloud Dossier, Dutch Datacenter Guide, Security Dossier en ISPToday.
ADRES

Sellair BV
Arendstraat 41
1223 RE Hilversum
Postbus 145
1400 AC  Bussum

Telefoon: +31 (0)35 642 3000
www.sellair.nl
info@sellair.nl

BLADMANAGER
Eric Luteijn

REDACTIE & MEDEWERKERS
René Fredericks (Hoofdredacteur)
Woody Swarte (eindredactie)
Pim Hilferink
Michiel van Blommestein
Dirkjan van Ittersum
Rashid Niamat

VORMGEVING & DTP
Soelastrie bv, Ruby Klip
ruby@soelastrie.nl

PROJECTMANAGER
Laurens Koetsier

WEBREDACTEUR
Pim Hilferink

MARKETING, SALES & EXPLOITATIE
Sellair BV
eric.luteijn@sellair.nl
laurens.koetsier@sellair.nl
jan.erber@sellair.nl
niels.dekker@sellair.nl

PRIJS
Losse verkoop € 49,- per stuk exclusief BTW.

DISTRIBUTIE
Het IoT Dossier wordt in controlled circulation op naam verzonden naar een marktdekkende selectie van directieleden, hoger management en middenkader en de Nederlandse ICT-sector.

OPLAGE
10.000 stuks

DRUK
GrafiServices, Utrecht

Het IoT Dossier is een uitgave van Sellair BV.

Het IoT Dossier mag niet worden gereproduceerd, geheel noch gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. Het IoT Dossier is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Het IoT Dossier is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Het IoT Dossier behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.