Smart farming kampt met versplinterde informatie over gewasbescherming

Smart farming kan profiteren van betere informatiestromen in de land- en tuinbouw. Dat schrijven onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en Fresh Upstream, een organisatie die streeft naar een uniforme informatie in de voedselketen.

Voedselproducenten hebben te maken met veel regels rondom gewasbescherming. Denk aan toelatingsinformatie, gebruiks- en veiligheidsvoorschriften. In het ideale geval kan een boer of tuinder het etiket van een middel scannen en die informatie eenvoudig delen met ketenpartners, maar de praktijk blijkt weerbarstig.

Het onderzoek van WUR toont aan dat er veel informatiestromen (bijvoorbeeld tussen ketenpartners en toezichthouders), standaarden (bijvoorbeeld een artikelnummer of een toelatingsnummer) en typen (van fax en brief tot website en streepjescode) zijn rondom gewasbeschermingsmiddelen. Al deze verschillende stromen zorgen voor versnippering. Zo zijn artikelnummers van gewasbeschermingsmiddelen niet automatisch gekoppeld aan toelatingsnummers en hanteert elk land zijn eigen coderingssysteem.

WUR-onderzoeker Jan Vogels: “Een aardappelteler moet allerlei zaken rondom het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel registreren, bijvoorbeeld de plaag waartegen hij het gebruikt, de fase van de teelt, het type grond, de klimaatzone en de houdbaarheidsdatum van het middel. Het is cruciaal dat hij de juiste informatie krijgt van zijn leverancier. Maar als in systeem A met bijvoorbeeld kilo’s wordt gewerkt, terwijl in systeem B percentages staan geregistreerd, is een fout snel gemaakt.”

De onderzoekers concluderen dat de sector beter kan werken met eenduidige informatiestandaarden. Alleen dan kunnen boeren en tuinders hun geautomatiseerde systemen beter instellen én aan de steeds strengere eisen van retailers rondom productinformatie voldoen. “Smart farming en precisielandbouw worden steeds meer de norm in de land- en tuinbouw. Als je als boer of tuinder de etiketinformatie van je gewasbeschermingsmiddelen nog handmatig moet overtypen, kun je die technologieën minder effectief benutten”, zegt Vogels.

Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Trusted source; betrouwbare, digitale informatie over voedselproducten’ dat de WUR uitvoert in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Fresh Upstream organiseert na de zomer een ronde tafel voor stakeholders om te verkennen hoe de sector de adviezen uit het rapport kan uitvoeren. Inmiddels doen de WUR en Fresh Upstream een vergelijkbaar onderzoek naar het delen van data rondom dierbehandelingsmiddelen.