Wageningen University ontwikkelt slim systeem om kuikens te monitoren

Wageningen Livestock Research, onderdeel van Wageningen University & Research, werkt aan een systeem dat gedrag van vleeskuikens automatisch analyseert. Het systeem moet problemen aan de poten van kuikens voorkomen.

Het doel is om een betaalbaar systeem te ontwikkelen om het dierenwelzijn te verbeteren bij vleeskuikens. Zij zijn gevoelig voor problemen aan hun poten. Gebruikelijke methoden om dit in kaart te brengen zijn gebaseerd op menselijke observatie. Dat is arbeidsintensief en kan leiden tot vertraagde interventie.

Voor het onderzoek is een budget beschikbaar van 538.000 euro, beschikbaar gesteld door SMART Broiler Initiative, Plukon Food Group, CLK GmbH en Universiteit Utrecht. De Zweedse Lantbruk Universiteit en het Amerikaanse Virginia Tech zijn partner in dit project.

Dr. Ingrid de Jong van Wageningen Livestock Research: “We onderzoeken of we met 3D infraroodcamera’s het gedrag van vleeskuikens voortdurend kunnen monitoren en interpreteren. En natuurlijk waar nodig de pluimveehouder automatisch kunnen alarmeren. Het filmen van dieren is eenvoudig. Het ontwikkelen van een systeem dat die beelden analyseert; dat is de kunst. Het is vooral uitdagend om gedrag van dieren in grote groepen te monitoren. Hoe rennen, lopen en spelen de kuikens? Hoe gaan ze met elkaar en hun omgeving om?”

Het einddoel is een eenvoudig en betaalbaar systeem dat pluimveehouders ondersteunt in het verbeteren van dierwelzijn op hun bedrijf. Bijvoorbeeld doordat ze een signaal krijgen wanneer er in een groep vleeskuikens problemen ontstaan. Zo kunnen ze in een vroeg stadium ingrijpen.

De Jong: “Bij dit soort projecten worden vaak grote, dure en ingewikkelde systemen opgetuigd. Vervolgens moeten deze met alle macht gecomprimeerd worden om ze in de praktijk toepasbaar te krijgen. Voor ons is de eenvoud en betaalbaarheid van het systeem de randvoorwaarde. We beginnen dus precies andersom.”