BioScope laat app ontwikkelen voor precisielandbouw

Landbouwspecialist BioScope laat een app ontwikkelen voor precisielandbouw. De app kan gebruikt worden om planten precies die behandeling te geven die ze nodig hebben. Dat zorgt voor een optimalisatie van de productie en duurzamere teelt. 

BioScope, een initiatief van AeroVision en LTO Bedrijven, heeft het Amsterdamse technologiebedrijf Uselab de opdracht gegeven om de app te ontwikkelen. Uselab kwam als winnaar uit het selectietraject.

Voor precisielandbouw worden verschillende technologieën ingezet. Er wordt gebruik gemaakt van data, bijvoorbeeld afkomstig van satellietbeelden en drone-opnames. Het grote verschil met klassieke landbouw is dat daar per veld bepaald wordt wat er moet gebeuren, terwijl bij precisielandbouw dit per vierkante meter of zelfs per plant bepaald wordt.

De app zal op een kaart de percelen met gewassen tonen. Dit geeft de boer inzicht in de staat van de gewassen. Verder stroomlijnt de app het proces van analyse, scouting en het ondernemen van actie. Zo kunnen boeren gewassen heel gericht behandelen, bijvoorbeeld met meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen. De app zal later dit jaar live gaan.