Onderzoek: ‘Bedrijven investeren te laat in smart supply chains’

Nieuw onderzoek door PA Consulting toont aan dat digitalisering van voorraadbeheer kan zorgen voor 10 tot 15 procent kostenbesparing. Toch is bijna 80 procent van de bedrijven nauwelijks bezig met smart supply chain omdat het aan vaardigheden of capaciteit ontbreekt. 

Bedrijven die digitalisering van voorraadbeheer aan zich voorbij laten gaan lopen voordelen mis zoals een betere afstemming op de klantvraag, efficiëntievoordelen en hogere weerbaarheid tegen calamiteiten en andere verstoringen in de keten.

Het rapport Power your potential: the value of the smart supply chain verschijnt te midden van de uitbraak van het coronavirus, een voorbeeld van zo’n calamiteit die problemen met leveringen veroorzaakt waardoor bedrijven hun omzetverwachtingen moeten bijstellen. Betere inzichten dankzij een smart supply chain kan dergelijke risico’s beter voorspellen, zodat organisaties eerder maatregelen kunnen nemen om de schade te beperken.

Het rapport van PA Consulting is opgesteld in samenwerking met de Universiteit van Nottingham en draait om de voordelen van digitalisering. Volgens het rapport zorgt een smart supply chain voor meer transparantie en levert het waardevolle inzichten in consumentengedrag. Zo kan vraag en aanbod beter worden voorspeld waardoor het hele leveringstraject efficiënter wordt en leveranciers beter kunnen inspelen op de wensen van consumenten en veranderingen in de markt.

Het onderzoek van PA toont verder aan dat er duidelijk behoefte is om veranderingen in de supply chain door te voeren. Zo’n 61 procent van de respondenten zegt van plan te zijn binnen drie jaar aanzienlijke verbeteringen door te voeren in de technologie van hun supply chain.