Europees onderzoek: open data aanjager economie

Het gebruik van open data kan een aanjager zijn voor werkgelegenheid, lagere kosten voor dienstverlening en het behalen van sociale en milieudoelstellingen. Dat staat in een rapport van Capgemini Invent in opdracht van de Europese Commissie.

Open data kan een essentiële rol spelen bij een betere besluitvorming en zorgen voor economische groei, staat in het rapport. Er is dan ook sprake van een groeispurt rond het gebruik van open data. Volgens conservatieve schatting zal de Europese markt in 2025 een kleine 200 miljard euro bedragen.

Dankzij open data zullen veel mensen een baan krijgen. Als optimistische scenario’s uitkomen kan over vijf jaar het aantal directe en indirecte ‘open data werknemers’ doorgroeien naar 1,97 miljoen in Europa, waarmee een groei van 884.000 banen wordt bereikt. Het gebruik van open data zorgt bovendien voor efficiency en kostenbesparingen. Zo kan open data kennisoverdracht verbeteren met behulp van taaldiensten.

Het rapport wijst erop dat veel data nog niet publiekelijk toegankelijk is. Een gemiste kans, aldus de onderzoekers. Zij wijzen verder op datasets die nog niet gepubliceerd mogen worden omdat ze bijvoorbeeld vertrouwelijke of persoonlijke gegevens bevatten. Die moeten eerst geanonimiseerd worden voordat publicatie mogelijk is.

Bij open data gaat het om overheidsinformatie die vrijelijk door iedereen gebruikt kan worden. Open data zorgt volgens de onderzoekers voor transparantie en verantwoordingsplicht van de overheid. Het biedt sociale en economische voordelen voor burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Capgemini publiceert sinds 2015 rapporten over open data in opdracht van de Europese Unie. De EU heeft een eigen data portal met data uit verschillende Europese landen.