Reaal en Gemba IoT starten pilot tegen containerbranden

Verzekeraar Reaal is een pilot gestart om containerbranden te voorkomen. Jaarlijks ontstaat er voor 20 miljoen euro schade door containerbranden. Reaal werkt samen met Gemba IoT aan een oplossing die containers monitort op onder andere locatie en temperatuur. De pilot is gestart bij de ijsbaan in Haarlem.

Uit cijfers van Reaal blijkt dat er jaarlijks veel ondernemers slachtoffer worden van een containerbrand. De schade wordt landelijk op 20 miljoen euro geschat. Soms wordt de schade niet vergoed omdat de container te dicht bij het bedrijfspand stond. Voor Reaal aanleiding om uit te zoeken of het bedrijf kan helpen om branden te voorkomen.

De oplossing werd gevonden in samenwerking met Internet of Things (IoT)-specialist Gemba. Het bedrijf ontwikkelde een systeem waarbij containers worden uitgerust met sensoren die een container monitoren op een paar essentiële factoren. Als er risicovolle afwijkingen worden geconstateerd, krijgt de ondernemer een melding op zijn telefoon. Door tijdig in te grijpen kan veel ellende worden voorkomen.

De containers worden momenteel gemonitord op de volgende onderdelen.

  • Locatie: staat de container op de juiste plek of staat deze te dicht bij het pand?
  • Temperatuur: een plotselinge temperatuurstijging kan duiden op brand of broei.
  • Klepstand: is de container goed afgesloten? Een openstaande container kan namelijk brandstichting uitlokken.

Na uitgebreide testen zijn Reaal en Gemba IoT nu een pilot gestart bij de ijsbaan van Haarlem. Daar zijn de eerste containers, een van kunststof en een van metaal, voorzien van de sensoren. Als de pilot succesvol blijkt, zal deze verder worden uitgebreid. Volgens Reaal is er veel interesse vanuit ondernemers voor de oplossing.