Modulaire hub moet lantaarnpaal vervangen in smart cities

De lantaarnpaal wordt nog te vaak gezien als handig punt om 5G-cellen, sensoren en laadstations aan te hangen. Een beter alternatief is een speciale, modulaire eenheid die meerdere functies combineert, waaronder de verlichtingsfunctie. Dat staat in een rapport van Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) en BTG (Branchevereniging ICT en Telecom Grootgebruikers). 

Op het eerste gezicht is de lantaarnpaal een ideale plek om functies aan toe voegen. Er zijn er veel, ze hebben een goede hoogte en ze staan op de juiste plekken. Toch is een multifunctionele hub – speciaal ontwikkeld voor meerdere functies – een betere optie, staat in het rapport De dans om de paal. Zo’n hub kan allerlei functies herbergen. Denk aan parkeerautomaat, E-laadpunt, marktaansluiting, evenementenaansluiting, aslast meting, gladheidsmeting, buurt AED’s, verlichting, cameratoezicht, camera’s voor milieu, sensoren, radar en 5G-antenne. Het gaat om modulaire hubs. Ze zijn speciaal voor dit doel ontworpen en passen in het straatbeeld.

In een reactie zegt directeur Petra Claessen van brancheorganisatie BTG: “BTG werkt nauw samen met U4SSC (United for Smart Sustainable Cities) om de Sustainable Development Goals van de UN te realiseren en steden slimmer en duurzamer te maken. Daarin voorzien we dat objecten in de openbare ruimte steeds multifunctioneler gaan worden. Ontwikkelingen in connectiviteit, zoals snel internet met 5G, vragen bijvoorbeeld om plekken waar antennes geplaatst kunnen worden. De kans dat lantaarnpalen daar een rol in gaan spelen is zeker aanwezig. De digitalisering van de openbare ruimte gaat echter veel verder en vraagt om aanpassingen in zowel publieke als private organisaties, zoals nieuwe functies en veranderende verantwoordelijkheden.“

Volgens voorzitter Arthur Klink van de stichting Openbare Verlichting Nederland is de tijd rijp voor een nieuwe visie: ”Niet langer de lichtmast als uitgangspunt, maar een modulaire eenheid die meerdere functies kan herbergen. Eén van die functies kan het dragen van een OVL-armatuur zijn. Dit andere uitgangspunt kent vele voordelen op technisch en organisatorisch vlak en doet recht aan de inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte. Het belang van connectiviteit en data en de combinatie van functies en onderwerpen is te groot om het toe te voegen aan de toch al veeleisende taak van de OVL beheerder. Het roept om een nieuwe beheerdiscipline en organisatie. Er ligt een open kans nu we staan voor de uitrol van laadinfrastructuur en 5G.”

In Rotterdam is inmiddels een pilot gestart met een dergelijke hub, de CENT-R. De hub kan uitgerust worden met allerlei smart city toepassingen en kan door het modulaire ontwerp continu worden aangepast aan behoeften en nieuwe toepassingen. De hub is onder meer beschikt voor elektrisch laden, het omzetten van continu naar gelijkspanning netwerk, 5G, camera’s, verlichting en een diversiteit aan sensoren (lucht, geluid, et cetera).