Adviesorgaan bepleit keurmerk voor gezondheidsapps

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) pleit voor een keurmerk voor gezondheidsapps en draagbare gezondheidsmeters (wearables). Het CEG waarschuwt dat e-health lang niet altijd betrouwbare resultaten oplevert. 

De overheid juicht het gebruik van apps en wearables toe, maar het CEG plaatst kanttekeningen. De organisatie onderzoekt in opdracht van de overheid ontwikkelingen op medisch-ethisch gebied. Het CEG wijst erop dat e-health zijn meerwaarde nog niet heeft bewezen. Veel apps en wearables presenteren onbetrouwbare metingen. Daardoor kunnen gebruikers ten onrechte gerustgesteld worden, of juist ten onrechte aankloppen bij zorginstellingen. In beide gevallen leidt dit tot extra kosten, terwijl de belofte van e-health juist kostenbesparing was.

In het rapport Gezondheidsapps en wearables schrijft CEG verder dat e-health kan resulteren in grotere gezondheidsverschillen. Apps en wearables zijn meestal niet toegesneden op mensen met lage digitale vaardigheden of met een niet-westerse achtergrond.

Het CEG pleit voor terughoudendheid van de overheid bij het aanmoedigen van apps en wearables. Dat moet medicalisering voorkomen. Initiatieven om betrouwbare, effectieve en toegankelijke apps en wearables op te sporen verdienen navolging, schrijft het centrum. Een kwaliteitskeurmerk kan artsen, burgers en patiënten helpen om zinnige apps en wearables makkelijk te vinden. Hier horen ook eisen bij voor toegankelijkheid en gebruiksgemak, zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de goede apps en wearables.