TNO en Wageningen onderzoeken of IoT voedselverspilling kan tegengaan

Veel verse voeding gaat verloren doordat de omstandigheden tijdens het transport niet goed zijn. Onder leiding van TNO en Wageningen University & Research (WUR) gaat een consortium onderzoek doen naar de mogelijkheden van Internet of Things (IoT) om verspilling tegen te gaan. 

Tijdens transport van fruit gaat vijf tot acht procent van de voeding verloren. Ook bij andere verse voedselproducten zorgt bijvoorbeeld een te warme omgeving voor snel bederf. Door betere sensoren moet verspilling omlaag kunnen, is de gedachte van het consortium. Naast TNO en het onderzoeksinstituut Wageningen Food & Biobased Research (verbonden aan WUR) doen bedrijven mee die actief zijn in fruitimport (Van Oers United), groente & fruit emballage (Europool Systems), sensor oplossingen (EMS), Cloud en IoT dienstverlening (Sensortransport, Internethuis), koeltransport (Thermoking), en kennisvalorisatie (SmartPort).

Het consortium richt zich op het verbeteren van bestaande sensoren, maar ook op de inzet van nieuwe typen betaalbare sensoren. Dit moet leiden tot beter inzicht in de rijpingsstatus van bederfelijke producten tijdens transport. Een andere verkenning richt zich op de vraag of de logistieke besluitvorming aangepast kan worden op de status van de rijping van versproducten. Te denken valt aan prioriteitsbehandeling op terminals, het vermijden van afrijpen in rijpingsstations of het versnellen van het achterlandvervoer naar het retailkanaal.

Het project, mede gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma van Topsector Logistiek, is onlangs van start gegaan en heeft een looptijd van 2 jaar.