Meerderheid Nederlandse veeteeltbedrijven gebruikt smart farming

Bijna de helft van de boeren (47 procent) overweegt over te stappen of is zelfs al overgestapt op een andere manier van produceren, omdat ze willen bijdragen aan de verduurzaming. Dit blijkt uit onderzoek van CRM Partners, specialist in klantrelaties in de agrisector.

Voor het onderzoek werden 203 Nederlandse boeren ondervraagd. 87 procent van de boeren zegt hulp te willen krijgen van een leverancier bij hun verduurzamingsslag. Er wordt binnen de agri-sector veel data verzameld. Deze data kunnen leveranciers inzetten om de boer te ondersteunen.

Smart farming, waarbij boeren onder andere big data verzamelen via slimme sensoren die het productieproces meten, is één van die innovaties die boeren kan helpen. De verzamelde data kunnen boeren en leveranciers gebruiken om hun manier van produceren en de agri-keten aan te passen.

In de veeteelt maakt de meerderheid van de ondervraagde bedrijven (52 procent) hier al gebruik van. Het aandeel bedrijven dat deze techniek gebruikt in de landbouw ligt met 34 procent iets lager. CRM Partners wijst erop dat het verzamelen en delen van data zorgt voor een betere samenwerking tussen boer en leverancier, waardoor de productieketen efficiënter kan worden ingericht.