IoT-technologie van Route42 helpt CO2-uitstoot te verlagen

Transportspecialist Route42 introduceert een dashboard waarmee logistieke bedrijven inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van vrachtwagens. Daarmee kunnen bedrijven voldoen aan Europese emissienormen. 

In Europa zijn vrachtwagens en andere zware bedrijfsvoertuigen verantwoordelijk voor 65 tot 70 procent van de CO2-emissies, laat Route42 weten. Het nieuwe CO2-dashboard geeft een beeld van de uitstoot op basis van locatiedata en brandstofverbruik. Aan de hand daarvan kunnen chauffeurs hun rijgedrag aanpassen. Ook weet een vervoerder welke vrachtwagens moeten worden geüpgraded.

Aanleiding voor Route42 om het dashboard te ontwikkelen zijn de bindende Europese CO2-emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen. Hierdoor is het voor de logistiek- en transportbranche belangrijker dan ooit om op de hoogte te zijn van alle aspecten van de prestaties van hun vloot. Door data te genereren uit Route42 hardware en uit bestaande hardware van de vervoerder biedt het CO2-dashboard logistiek- en transportbedrijven inzicht over de emissies van de vloot. Deze informatie kunnen ze gebruiken om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen.

Zo biedt het dashboard zicht op welke vloten het meest vervuilend zijn, of laat zien wat de maandelijkse CO2-uitstoot is van de gehele vloot. Ook laat de tool zien hoe hoog de uitstoot is op bepaalde locaties. De vervoerder kan er dan bijvoorbeeld voor kiezen bepaalde locaties op een bepaald tijdstip te vermijden, of de vloot daar niet stationair te laten draaien. Dit draagt bij aan een lagere uitstoot bij deze CO2-hotspots.

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. Dit heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. Route42 wijst ook op het nut van het CO2-dashboard voor overheden. Door de verzamelde informatie krijgen ze overzicht over problematische plaatsen met hoge broeikasgasconcentraties die moeten worden aangepakt. Dit stelt hen in staat om de nodige maatregelen te nemen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren.