Medische IoT-oplossing kan longziekten sneller opsporen

Internet of Things (IoT)-technologie in de medische sector kan helpen bij het diagnosticeren van ziekten. Een voorbeeld hiervan is de SpiroNose, een product van medisch specialist BreathBase waar IoT-bedrijf Evalan aan heeft meegewerkt. 

Het systeem kan astma, COPD, longkanker en andere longziekten signaleren. Evalan heeft het onderdeel dat meetgegevens verzamelt en doorstuurt ontwikkeld. De SpiroNose analyseert uitgeademde lucht. Met het apparaat kunnen ziekten eerder worden gediagnosticeerd waardoor er meer gericht een behandeling gestart kan worden.

De sensoren in de SpiroNose meten de complete mix van VOC’s (vluchtige organische componenten) in de uitademingslucht. De sensorwaarden worden geanalyseerd en gecorrigeerd voor de omgevingslucht. Zo wordt er voor elke patiënt een individueel ademprofiel gecreëerd. Ademprofielen van nieuwe patiënten kunnen vergeleken worden met een bestaande database gevuld met ademprofielen en klinische gegevens van duizenden patiënten met een bekende diagnose.

Door de ademprofielen van nieuwe patiënten te vergelijken met deze onlinereferentiedatabase kan er nauwkeurig worden bepaald welke diagnose het meest waarschijnlijk is. De SpiroNose meet zowel de uitgeademde lucht als de omgevingslucht en verstuurt de meetgegevens via een gateway naar het BreathBase platform. Daar worden de meetgegevens geanalyseerd, gecorrigeerd en vervolgens vergeleken met de referentiewaarden. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt uiteindelijk een advies gegeven over de meest waarschijnlijke diagnose.

In samenwerking met Breathomix ontwikkelde Evalan een productieversie van het systeem. De cloudoplossing, de databases en de portal voor de artsen werden ontwikkeld door Microsoft en Tecknoworks. De nieuwe SpiroNose is volledig geïntegreerd in de Azure Cloud van Microsoft, en maakt gebruik van specifieke functies zoals IoT Hub, Device Twins, Cosmos en SQL db en Artificial Intelligence modules. Tijdens de ontwikkeling is tevens het design verbeterd en is de hardware geschikt gemaakt om ingezet te kunnen worden binnen de zorgpraktijk.