Qirion gebruikt digitale replica’s om onderhoud energienetten te verbeteren

Om energienetten efficiënt te kunnen gebruiken zetten netbeheerders zwaar in op digitalisering. Qirion, dochterbedrijf van netwerkbedrijf Alliander, gaat werken met digitale replica’s, onder meer om het onderhoud van netwerken te verbeteren. 

Het plan is om van elke asset in het netwerk een waarheidsgetrouwe replicatie digitaal beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen beheerders assetinformatie snel vinden, ook als die verspreid is in tal van systemen. Zo’n ‘digitale tweeling’ is ook voorbereid op steeds intelligentere assets met sensoren (IoT) en autonoom gedrag.

“We vinden het steeds normaler als onze auto’s laten weten dat ze service nodig hebben. Dat voorzien we ook voor onze assets”, zegt Tjeerd Teerlink, product owner Digital Twin bij Qirion. “De Digital Twin is een kerntechnologie die dit ook voor onze assets voor elkaar kan krijgen. Op termijn zouden onze technici door de Digital Twin gewaarschuwd kunnen worden dat onderhoud aan een asset nodig is.”

“Digital Twin is een van de belangrijkste digitaliseringstrends van dit moment. Het is ook meteen een groot concept waar iedereen snel een idee bij heeft. Een extra reden om onze Digital Twin zo praktisch mogelijk te gaan bouwen,” vervolgt Teerlink.

Begin februari zal het team de eerste resultaten laten zien. “De technische demonstrator die we nu hebben en waarmee de levensvatbaarheid van het concept werd aangetoond, wordt verbouwd voor het ontsluiten van werkelijke data,” aldus Teerlink. “Storingsdata voor technici in het veld en sensordata voor slimmer onderhoud staan hierbij centraal. Daarmee zetten we een goede eerste stap en leren we in de praktijk hoe we de Digital Twin zo handig en snel mogelijk kunnen realiseren.” De resultaten worden gedeeld met Qirion, Liander en landelijk netbeheerder TenneT.