IoT-technologie helpt zuivelboeren bij opsporing zieke koeien

Internet of Things (IoT)-technologie kan een belangrijke rol spelen in de land- en tuinbouw. Een goed voorbeeld is een nieuw systeem dat aan de Wageningen University is ontwikkeld. Daarmee kunnen zuivelboeren zieke koeien sneller traceren. 

Het systeem komt uit de koker van promovendus Xiangyu Song die er op 18 november op promoveert. Het systeem houdt koeien met 3D-camera’s in de gaten en signaleert veranderingen aan het lichaam en de beweging van de pens. Afwijkingen worden met het systeem vastgelegd. Dit zijn belangrijke indicatoren voor de gezondheid van koeien. Het proces is geautomatiseerd, niet-invasief en diervriendelijk.

Het 3D-systeem is een vorm van Precision Livestock Farming (PLF). Deze gerichtere manier van boeren is door de komst van nieuwe sensortechnologieën enorm in opkomst. De gegevens die deze technologieën genereren, helpen boeren bij het maken van onderbouwde beslissingen. Zo zetten boeren PLF in om hun bedrijf duurzamer te maken op economisch, sociaal en milieugebied.

Huidige PLF-toepassingen voor het managen van de gezondheid van de melkkoe zijn vaak traag bij het traceren van ziektes. Met het nieuwe systeem zit de boer dichter op het biologisch proces. Zo ziet hij sneller het ontstaan van metabolische afwijking en kan hij preventief ingrijpen bij zijn melkkoeien voordat een probleem zich als ziekte uit.