Bouwsector digitaliseert, maar is bezorgd om cybersecurity

Digitalisering bij bouwbedrijven in België is sinds 2017 toegenomen, maar veel aannemers zijn bang voor cyberaanvallen. Dat blijkt uit cijfers van de Confederatie Bouw en Orange Belgium. Onder meer track en trace wordt veel gebruikt. 

Het blijkt dat geolocatie (track en trace) door 45 procent van de respondenten wordt gebruikt. Daaronder valt onder meer traceren van locatie van personeel, voertuigen en materieel. Dit wordt gedaan om mobiliteitsvergoedingen te berekenen, maar ook tegen verlies en diefstal of voor een efficiënt beheer van materiaal. Daarnaast worden uiteraard mobiele toestellen zoals smartphones en laptops veelgebruikt (95 procent).

Andere digitale toepassingen zijn minder ver doorgedrongen. Begin 2017 gebruikte iets minder dan 15 procent van de bouwbedrijven geconnecteerde beheertools. Nu gebruikt naar schatting 20 procent van de aannemers ERP (Enterprise Resource Planning). In 2017 was Building Information Modelling bekend en geïmplementeerd in minder dan 5 procent van de bouwbedrijven. Op dit moment kan naar schatting een kleine 10 procent ermee werken.

Dit neemt niet weg dat bouwbedrijven nog een weg af te leggen hebben. Slechts een vierde plaatst bijvoorbeeld een 4G-router voor mobiele connectie op het bouwterrein. Nog minder werkt met een VDSL-verbinding of Wifi-Hotspot. Virtual en augmented reality, robots, 3D-scanning, artificiële intelligentie en drones worden slechts in een kleine minderheid van de bouwbedrijven toegepast, al heeft dat in het geval van drones waarschijnlijk ook te maken met de restrictieve wetgeving.

Lang niet alle aannemers zien de mogelijkheden van digitale oplossingen. 59 procent vindt dat ze te weinig informatie hebben over digitale oplossingen en ongeveer een derde heeft niet genoeg interne competenties in huis. In iets mindere mate (16 procent) spelen ook de kosten mee.

Het valt bovendien op dat in slechts 27,5 procent van de bouwbedrijven iemand is aangeduid die verantwoordelijk is voor de digitale transformatie. Wat overigens niet wegneemt dat de aannemers wel degelijk de voordelen zien, niet alleen wat betreft de centralisatie van informatie (63 procent) maar ook wat betreft sneller werken (60 procent) en fouten vermijden (47 procent).

Aannemers zijn zich bewust van de schaduwzijde van de digitalisering. Volgens de enquête denkt 69 procent dat cyberaanvallen een niet te negeren risico vormen. Een ruime meerderheid (84 procent) beschermt dan ook het netwerk. Nog een grotere groep (87 procent) beveiligt toestellen zoals laptops en smartphones. De online beveiliging besteden ze het liefst extern uit. 40 procent kiest voor een externe partner voor cyberbeveiliging.