TNO pleit voor meer investeringen in digitalisering landbouw

Er moet meer geld naar het digitaliseren van landbouw. Daarvoor pleit TNO. Het onderzoeksinstituut heeft duurzame landbouw toegevoegd als aandachtsgebied op zijn website. Er is informatie te vinden over de mogelijkheden van digitalisering voor duurzame productie en een eerlijk inkomen voor boeren.

Op de site is te lezen dat duurzame voedselproductie relatief duur is. Dit kan zorgen voor krappere marges voor de boer of hogere prijzen voor consumenten. Door de productieketen te optimaliseren kunnen deze kosten beter verdeeld worden, aldus TNO. De organisatie pleit voor het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over alle schakels in de productieketen.

Door gedetailleerde data kunnen boeren gerichter planten verzorgen, dierenwelzijn waarborgen en uitstoot en verspilling tegengaan, schrijft het instituut. Data helpt ook bij efficiënter werken en het besparen in het productieproces. Daarmee kan de agrosector voldoen aan strengere eisen zonder dat een gezonde bedrijfsvoering in het gedrang komt.

TNO merkt verder op dat het beschikbaar maken van data transparantie, vertrouwen en investeringsbereidheid vergt van de gehele voedselproductieketen: producenten, verwerkers, vervoerders, retailers, consumenten et cetera. De organisatie wil met de nieuwe informatie voorbeelden geven hoe digitalisering succesvol uitgevoerd kan worden, en welke oplossingen er bestaan.