Microsoft voegt locatiegegevens toe aan Azure IoT

Microsoft kan vanaf nu informatie toevoegen over locatie aan Azure IoT. Klanten krijgen daardoor betere informatie over de spullen die ze monitoren. Er is een speciale Azure Maps waarop de locatie worden geprojecteerd. 

Het toevoegen van locatiegegevens aan de Internet of Things-oplossing van Microsoft maakt het mogelijk om geofencing toe te passen, waarbij er een signaal wordt afgegeven als een gemonitord product buiten een bepaald gebied komt.

Microsoft geeft als voorbeeld een koelwagen die een vooraf opgegeven route moet volgen. Zeker bij gekoelde producten kan het afwijken van de route desastreus uitpakken, waardoor het belangrijk is direct een seintje te ontvangen als dat gebeurt.

Voor het verzenden van de locatie kunnen Azure klanten gebruik maken van IoT Hub messages. Als de huidige sensoren niet voorzien in informatie over de locatie, zijn er vele manieren om alsnog de locatie te achterhalen. Microsoft noemt RevIP, wifi en mobiele zendmasten als opties voor het bepalen van de locatie.