Ingram Micro: IoT leidt tot enorme datagroei en security-uitdagingen

INGRAM MICRO KAN HELPEN MET ADVIES

Vaak wordt gesproken over de enorme datagroei die we de afgelopen decennia doormaakten, en terecht. Maar die hoeveelheden data verbleken bij wat er op ons afkomt als het Internet of Things (IoT) een vlucht neemt. “Het vreet bandbreedte.”

 

 

Het succes van het Internet of Things (IoT) hangt in grote mate af of bij de aanleg en de uitrol rekening is gehouden met de enorme hoeveelheid data die het systeem zal genereren, legt Wijnand Serdijn, Senior Business Development Manager bij Ingram Micro uit. “Je hebt natuurlijk te maken met heel eenvoudige apparaten, maar ook met complexen van eenvoudige apparaten die met elkaar verbonden zijn en je hebt met complexe apparaten te maken. Al die devices genereren op hun eigen manier data. Soms zullen dat enkele bytes zijn, maar vaak ook vele megabytes of zelfs terabytes.” De business development manager legt uit dat je vóór je de stap naar IoT zet in kaart moet brengen welke datavloed er op je afkomt, zodat je in staat bent om een adequate opzet van de infrastructuur te ontwerpen.

“Het grote gevaar waar we met zijn allen tegenaan lopen is dat de hoeveelheid data te groot is om door het netwerk gemanaged te worden. De systemen zullen zelf met ingebouwde intelligentie op de data moeten reageren.” Serdijn maakt duidelijk dat je goed moet weten welke data je uiteindelijk nodig hebt voor de business. “Als uit je analyse blijkt dat tachtig procent van de informatie ruis is die je niet gebruikt, dan moet je die data vooral niet over het netwerk sturen naar het centrale systeem.”

Bandbreedte

Wijnand Serdijn

Het probleem van de beschikbare bandbreedte speelt niet alleen bij IoT maar wordt nu wel manifest. “De capaciteit staat al onder druk, door de opkomst van multicloudomgevingen die met elkaar communiceren. Dat vreet bandbreedte als je het niet op de goede manier inricht.” Waar de problemen bij een multicloudomgeving nog behapbaar zijn, daar zal het netwerk bij het ongemanaged inzetten van IoT-devices volkomen vast-lopen. “Je moet in de diverse devices intelligentie inbouwen om data te selecteren, om te sorteren en de relevantie van de gegevens te bepalen.”

‘Wij nemen resellers mee in een ontdekkingsreis’

Serdijn vergelijkt het met de opkomst van streaming video op mobiele telefoons die de aanleg van steeds krachtiger netwerken, met op korte termijn de uitrol van 5G, noodzakelijk maakt. “Je zult bij het inrichten van IoT gebruik moeten maken van tools en innovatieve technieken.” Serdijn denkt daarbij onder meer aan Software Defined Networking (SDN), waarbij je intelligentie inbouwt aan de beide uiteinden van het netwerk om de tussenliggende connectie te ontlasten. “Je gaat dan heel gecontroleerd met je bandbreedte om.”

DDOS-aanvallen

Er speelt echter nog meer. “Naarmate je IoT-devices ongebreideld in jouw core business data laat afleveren, zet je ook de deur open voor malware en kwaadwillenden.” Het is daarom belangrijk binnen het systeem niet alleen intelligentie, maar ook beveiliging aan te brengen. Daarbij moet vooral ook gedacht worden aan protectie tegen DDoS-achtige zaken. “Wie kwaad wil hoeft een device maar een beetje te tweaken om voor elkaar te krijgen dat het apparaat continu data stuurt. Als dat slechts één device is zal het probleem niet groot zijn, maar doen tienduizend toestellen dit tegelijkertijd dan heb je een DDoS-aanval die complete systemen plat kan leggen.”

Optimalisatie

Als je kijkt naar de inzet van Business Intelligence (BI) dan maakt IoT nieuwe analyses mogelijk. “Een waterleidingbedrijf wil vloeistofstromen monitoren: wat gaat erin, wat gaat eruit, waar is sprake van obstructie. Die hoeft geen inspecteurs langs het leidingnet meer te sturen om realtime te zien hoe adequaat het systeem werkt. Of denk aan dijkbewaking, zeker in een droge periode als nu. Je kunt visuele inspectie door mensen laten doen, of door een combinatie van sensoren en drones met infraroodcamera’s.”
Serdijn wil duidelijk maken: je kunt methodes ontwikkelen om de bedrijfs- processen te optimaliseren. Dit, door de praktische inzet van BI te vertalen naar processen.
Juist partners in het kanaal kunnen daarbij een rol spelen. “Wij nemen resellers mee in een ontdekkingsreis. IoT biedt vele kansen, op het gebied van security, networking, connectiviteit en analyse.” Als een partner precies weet wat hij nodig heeft, dan levert Ingram Micro dat natuurlijk. Maar als partner en eindklant nog aan het verkennen zijn, dan kan de distributeur helpen met advies. “Of we geven een demonstratie van een werkend systeem, zodat het voor iedereen meer gaat leven.”

Drone as a Service
Als een voorbeeld van de kansen en uitdagingen die samengaan met IoT geeft Wijnand Serdijn het voorbeeld van een dakdekkersbedrijf dat met drones daken wil inspecteren. Een reseller zou met het idee kunnen komen drones als een service te verhuren, inclusief bestuurder. De AVG kent echter wel strenge kaders, je zult bepaalde data direct moeten anonimiseren. Serdijn: “De security moet ook op orde zijn, en de eindklant wil alles realtime zien en analyseren. Dat is bijzonder complex.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 4/5]

Lees het artikel hier in PDF