Fujitsu: Hoe kan IoT u helpen uw bedrijfsdoelstelingen te behalen?

FUJITSU: IoT IS MEER DAN CONNECTIVITEIT

We praten al jaren over Internet of Things (IoT) alsof het nog steeds een toekomstige technologie is met alle ruimte voor de hype die dat met zich meebrengt. Maar dat is het nu niet meer. Bijna driekwart van de bedrijven zegt al operationele IoT-implementaties te hebben uitgevoerd.

 

 

De visie van onderzoeksbureau Gartner is dat tegen 2024 minstens 50 procent van de bedrijfsapplicaties in de productie IoT-geactiveerd zal zijn. Het lijkt duidelijk dat er in 2019 een wijdverbreide adoptie zal plaatsvinden; het einde van de IoT-hype en het begin van een meer afgewogen discussie.

Misschien wel de meest gehoorde discussie van allemaal gaat over geld. IoT is uit de experimenteerfase en de businesscases worden steeds concreter. CIO’s hebben lessen uit het verleden geleerd en zetten niet in op grootschalige, risicovolle projecten met een te grote kans op mislukking. De manier waarop we IoT zien vorderen is niet in big-bang-implementaties, maar in iteratieve uitrol waarbij meer dan de helft van de projecten een ROI van minder dan twee jaar heeft.

Inzet

IoT staat niet op zichzelf Maar dit is slechts de helft van het verhaal, want niet iedereen gaat de ROI halen. Voor de meest vooruitstrevende organisaties zal de focus van de IoT-investering zich richten op meer dan alleen connectiviteit. Dat komt omdat inzet van IoT-technologie niet op zichzelf dient te staan. In plaats daarvan dient IoT te worden ingezet als kritisch onderdeel van digitale transformatie, geïntegreerd met Artificial Intelligence en analytics-toepassingen. Door businesscases te ondersteunen met een combinatie van deze technologieën kunnen bedrijven veel meer voordeel halen uit hun IoT-implementaties. Voor anderen zal de ROI echter ongrijpbaar blijven. Gartner gelooft dat meerdan 30 procent van de IoT-initiatieven wereldwijd tegen 2020 geen duidlijke ROI zal kunnen aantonen en dat organisaties de noodzakelijke KPI’s missen om de voortgang vanaf de eerste stadia van dergelijke projecten te monitoren.

Waar vinden we de juiste mensen?

Een van de redenen waarom IoT-projecten in 2019 wellicht moeite hebben om ROI te genereren, is het gebrek aan voldoende ervaren mensen om projecten te beheren die verder gaan dan connectiviteit en geëvalueerd worden aan de hand van geschikte KPI’s. De resultaten van deze projecten zijn niet alleen afhankelijk van de implementatie van de juiste technologie, maar ook van de beschikbaarheid van voldoende ervaren mensen om de toepassingen te beheren. Uit een onderzoek van Inmarsat bleek dat slechts zeven procent van de IT-besluitvormers van grote organisaties vond dat hun bedrijven over de vereiste IoT-vaardigheden op managementniveau beschikten en dat 47 procent geen enkele IoT-vaardigheid had.

We merken dat Gartner het daar ook mee eens is en dat er de afgelopen vijf jaar een hardnekkig tekort aan vaardigheden op het gebied van het IoT is geconstateerd. We voorspellen dat het tekort aan vaardigheden op het gebied van het IoT in 2019 zal aanhouden, aangezien de technologie multidisciplinaire vaardigheden vereist, waaronder zakelijk inzicht en een breed scala aan technologische mogelijkheden. Goed geschoold personeel blijft schaars.

Inhaalslag 5G-implementaties in Europa

Een belangrijk technisch aspect van de integratie van het IoT in het bredere organisatorische plaatje is het ophalen van gegevens van randlocaties waar IoTimplementaties zich doorgaans bevinden. Hiervoor is een goede basisinfrastructuur nodig. Eén van de thema’s op het Mobile World Congres in 2018 was de trage 5G-implementatie in Europa die hieraan ten grondslag zou liggen: “(…) de Europese Unie blijft ver achter bij China, de Verenigde Staten en Zuid-Korea wat betreft de uitrol van de zogenaamde 5G-telecommunicatieinfrastructuur (…)”, schreef politico.eu. Ook al is deze analyse mogelijk wat overdreven, in 2019 vinden er in de grote Europese landen gezamenlijke inspanningen plaats om infrastructuur te bouwen, met aangekondigde plannen in onder andere Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

IoT dient te worden ingezet als kritisch onderdeel van digitale transformatie

In een nieuwe overeenkomst tussen Fujitsu en Ericsson is een strategisch partnerschap vastgelegd om end-toend 5G-netwerkoplossingen en aanverwante diensten te ontwikkelen en leveren. Met deze 5G-toepassingen wordt beoogd opschaling van IoT-toepassingen tefaciliteren. De twee bedrijven bundelen hun krachten om 5G-oplossingen te ontwikkelen op basis van hun gecombineerde portfolio’s met als doel communicatiedienstverleners te verbinden met het wereldwijde 5G-ecosysteem. Naarmate 5G breder beschikbaar komt, zal dit nieuwe toepassingen voor IoT mogelijk maken en de implementatiekosten van veel bestaande oplossingen verlagen. Hierdoor kunnen gegevens kosten effi ciënter ‘van de rand’ worden opgehaald, zodat deze kunnen worden gebruikt voor analyse en ondersteuning van besluitvorming. Naast de toepassingen op 5G-gebied, heeft Fujitsu recent al een nieuwe lijn intelligente Edge gateway devices (IntelliEdge) op de markt gebracht. Hiermee kan IoT-data op een effi ciënte wijze worden gecollecteerd voor indoor toepassingen.

Introductie nieuwe baanbrekende technologie

Om de aan IoT gerelateerde rekenintensieve toepassingen te ondersteunen, heeft Fujitsu nieuwe baanbrekende technologie ontwikkeld ten behoeve van data analytics en AI-toepassingen én om de resultaten binnen real-time processen in te zetten. Dit in de vorm van de Deep Learning Unit en de Digital Annealer die ook in Nederland ‘as-a-Service’ beschikbaar komen in het laatste kwartaal van dit jaar.

Tekst: Ron Klaas. Ron Klaas is Teamleider HealthCare bij Fujitsu Nederland.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 4/5]

Lees het artikel hier in PDF