BAM en Evalan ontwikkelen IoT-oplossing voor een beter binnenklimaat

Samen met BAM Bouw en Techniek werkt IoT-specialist Evalan aan sensoren die onder meer luchtkwaliteit, licht en geluid in gebouwen kunnen meten. De sensoren worden gebruikt door BAM Modulair, een unit die werkt aan duurzaamheid en gezondheid in gebouwen. 

BAM wil de zogeheten Multisensor module gebruiken in het Modular Room Interaction System (MORIS). De module meet het binnenklimaat, stuurt verschillende functies van het gebouw aan en wordt onzichtbaar in een verlaagde plafond geïnstalleerd. Gebruikers kunnen via hun smartphone of via een bedieningspaneel ruimte-instellingen kiezen.

De Multisensor module meet omgevingsparameters zoals temperatuur, VOC (vluchtige organische gassen), CO2, lichtintensiteit, geluidsintensiteit en de aanwezigheid van mensen. Dit wordt gecommuniceerd naar het gebouwbeheersysteem, waarmee onder andere de ventilatie en verwarming worden geregeld. Daarnaast verstuurt de module de waardes via bluetooth naar gebruikers die via hun mobiel bijvoorbeeld de temperatuur of verlichting in een bepaalde ruimte kunnen instellen.

Om ervoor te zorgen dat BAM bij de oplevering niet elke sensor langs hoeft om te controleren of deze werkt, zal Evalan een inbedrijfstellingstool ontwikkelen die nauw samenwerkt met het Building Information Modelling (BIM) model.

Met de Multisensor module kunnen gebruikers op een eenvoudige manier een ruimte instellen, bijvoorbeeld voor het geven van een presentatie: met één druk op de knop dimt de verlichting, gaan audio- en videoapparaten aan en zakt de zonwering. Een ander voordeel van het nieuwe systeem is de automatisering van de aanpassingen aan het binnenklimaat. De sensoren meten bijvoorbeeld continu het CO2-gehalte in de lucht en ventileren aan de hand daarvan automatisch de ruimte. Daarnaast wordt de lichtintensiteit automatisch aangepast, wat energiewinst oplevert. Dit zorgt voor een duurzamer gebouw en lagere kosten voor de beheerder.

Evalan ontwikkelt de hardware, firmware en behuizing van de prototypes, waarvan in oktober de eerste tien worden opgeleverd.