VodafoneZiggo sluit zich aan bij Future City Foundation

VodafoneZiggo heeft zich verbonden als premium partner aan de Future City Foundation. De stichting zet zich in voor slimme technologie in steden en dorpen. Volgens de oprichters is het belangrijk om verder te kijken dan techniek alleen. 

‘Hoe slim steden ook worden, het blijft draaien om de verbinding tussen mensen,’ verklaart Maarten Klaassen van VodafoneZiggo de samenwerking met Future City. ‘De manier waarop waardevolle verbindingen ontstaan verandert. De Future City Foundation onderzoekt die verandering en creëert een netwerk van overheden en bedrijven om gezamenlijk vooruitgang te realiseren.’

Future City is een initiatief van bedrijven en overheden om kennis, ideeën en oplossingen uit te wisselen. Het doel is een vrijplaats te creëren om oplossingen te ontwikkelen en te experimenteren. De stichting wil naar antwoorden zoeken op vraagstukken rond smart cities door stedenbouwers en technologie-professionals met elkaar in contact te brengen.

Als premium partner ondersteunt VodafoneZiggo het werk van de Future City Foundation. Het telecombedrijf is ook partner van het Smart Stedenbouw Project, een initiatief van de Future City Foundation. Het project is samen met zo’n 20 gemeenten en bedrijven opgezet om uit te zoeken hoe de stedenbouw verandert door technologisering en digitalisering. Klaassen: ‘Het biedt ons niet alleen een mooi netwerk van koplopers, maar we kunnen ook actief meedenken over de stedenbouw van de toekomst.’

VodafoneZiggo werkt op dit moment aan nieuwe infrastructuur. Om in te spelen op groeiende behoefte aan snelle dataverbindingen (onder meer voor smart cities) wil het bedrijf vanaf 2020 een netwerk kunnen aanbieden met snelheden tot 1 Gig waarbij vaste en mobiele verbindingen beter op elkaar aansluiten.