Vlaanderen gebruikt IoT-technologie voor waterbeheer

Vlaanderen maakt ruim 9 miljoen euro vrij voor de uitrol van Internet of Water, een intelligent waterbeheersysteem dat de hoeveelheid en kwaliteit van water continu kan volgen. Er worden 2500 sensoren geïnstalleerd om data te verzamelen. 

Het systeem moet Vlaanderen wapenen tegen wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging. Het Internet of Things (IoT)-systeem gebruikt energiezuinige en draadloze waterkwaliteitssensoren. Het brengt de beschikbare waterreserves en de waterkwaliteit van bodem-, grond- en oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater in kaart.

Door actuele meetgegevens aan te vullen met zelflerende voorspellingen wordt het mogelijk om waterreserves beter te benutten in functie van de watervraag. Met het project kan Vlaanderen beter anticiperen op een mogelijke daling van de waterkwaliteit of waterschaarste.

Dankzij permanente metingen en een voorspellend model kan de overheid vooraf inschatten wanneer problemen zich zullen voordoen. Zo kan er sneller met de betrokken stakeholders (landbouwbedrijven, binnenscheepvaart, waterbeheerders) worden afgestemd of maatregelen nodig zij.

Het project Internet Of Water is een krachtenbundeling van verschillende partners: VMM, Watergroep, Aquafin, VITO, imec en Vlakwa. Vlaanderen wil internationale koploper worden inzake slim waterbeheer.