Europese verzekeraars maken zich zorgen over ePrivacy Verordening

Europese verzekeraars maken zich zorgen over de Europese ePrivacy Verordening. Het zou mogelijkheden beperken om nieuwe soorten verzekeringen te introduceren. Ook zou de reikwijdte van het voorstel onduidelijk zijn en zorgt het voorstel voor rechtsonzekerheid. 

De bezwaren staan in een position paper van Insurace Europe (IE), de Europese koepelorganisatie van nationale verzekeraarsorganisaties. Het Verbond van Verzekeraars deelt de zorgen.

Met de ePrivacy Verordening wil Europa consumenten controle geven over hun gegevens. Verzekeraars verwerken gegevens van klanten. Dat blijft toegestaan, maar volgens IE wordt het lastiger om nieuwe soorten verzekeringen te ontwikkelen. Gedacht wordt aan autoverzekeringen waarbij met Internet of Things-technologie (IoT) het werkelijke rijgedrag wordt gemeten. Als een klant veilig rijdt, kan de premie omlaag. De klant kan hiervoor toestemming geven, maar weer intrekken als een verzekeraar een fraudeonderzoek wil starten. Volgens IE ontbreken vrijstellingen als er sprake is van een contract of redelijk belang.

IE dringt aan op nader onderzoek om onbedoelde gevolgen te voorkomen. Ook moet het ePrivacy-voorstel in overeenstemming zijn met bestaande regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Volgens het Verbond van Verzekeraars vinden er op dit moment wekelijks onderhandelingen in de Europese Raad plaats met als doel om nog voor het eind van deze maand een gezamenlijke positie te bepalen over het e-privacy voorstel en de onderhandelingen met het Europees Parlement af te ronden voor de komende Europese verkiezingen.